Koliko su sigurna Vaša garažna vrata?

To nije očigledno, ali vaša garažna vrata mogu biti opasna ukoliko se ne održavaju adekvatno. Da bi izbegli povrede i neželjene troškove postoji nekoliko saveta koje možete iskoristiti kako biste obezbedili svoja garažna vrata na najbolji mogući način.

Obratite pažnju bar jednom mesečno na sve spojeve na vašim vratima. Ukoliko pokazuju znake habanja, potrebno je angažovati profesionalce da ih poprave ili zamene.

Drvena moderna garažna vrata
Slika 2 – Drvena moderna garažna vrata

Nemojte davati deci da se igraju sa daljinskim upravljačem od vaših garažnih vrata.

Vrata na „probi“

Stavite vrata na “probu”: svakog meseca postavite kutiju na mestu gde se vrata zatvaraju. Ukoliko se vrata ne vrate nazad  sama pri kontaktu sa predmetom, zatražite profesionalnu uslugu kako bi se popravio mehanizam.

Nikada ne ostavljajte vrata delimično otvorena. Na ovaj način možete izazvati neočekivano proklizavanje vrata naniže kada se ponovo aktiviraju. Takođe, ostavljate prostor i mogućnost potencijalnim uljezima.

Sigurnost vaših garažnih vrata
Slika 3 – Sigurnost vaših garažnih vrata

Jedna od povreda koje mogu nastati je usled pada vrata. Do ovoga može doći usled nepravilno ugrađenih i postavljenih vrata ukoliko se ona nameštaju bez odgovarajućeg znanja i po principu “uradi sam”.

Garažna vrata na daljinski
Slika 4 – Garažna vrata na daljinski

Garažna vrata su u potrebi više od 2000 godina, za vreme Rimskog doba. Tada je izbor bio ograničen. Prvi catalog sa ponudom raznih vrsta garažnih vrata je objavljen pre više od 100 godina. U suštini, garaćna vrata su deo našeg života već mnogo vremena, zato i treba povesti računa i brigu o njima, baš kao što to činimo i sami sa sobom.