Alumil i akademija arhitektonskog aluminijuma održali seminar za arhitekte i proizvođače u Srbiji

Alumil i Akademija arhitektonskog aluminijuma u periodu od 25. do 27. aprila oranizovala je tri stručna seminara za arhitekte i proizvođače u Beogradu i Jagodini na temu „Ugradnja aluminijumskih pozicija.“

Seminari koji su okupili ukupno preko 180 učesnika, sastojali su se od teorijskog i praktičnog dela kroz koje su objašnjeni i demonstrirani svi važni segmenti pravilne ugradnje aluminijumskih pozicija i upotreba odgovarajućih savremenih materijala za zaptivanje. Nakon završenog seminara učesnicima su uručeni sertifikati.

Alumil čvrsto veruje da je edukacija partnera od izuzetne važnosti kako bi zajedničkim snagama gradili savršenstvo svaki dan. Zbog toga je ALUMIL kompanija stvorila poseban institut “Akademiju arhitektonskog aluminijuma” kako bi partnerima pružili znanje i obuku u najsavremenijim tehničkim i komercijalnim segmenitma.

Stručni seminara za arhitekte i proizvođače / foto: Alumil
Stručni seminar za arhitekte i proizvođače / foto: Alumil

Akademija arhitektonskog aluminijuma je istraživački, edukativni i konsultantski centar sa vizijom za kontinuirani razvoj kako profesionalaca tako i kompanija u oblasti arhitektonskih aluminijumskih sistema.

Institut je nastao u saradnji sa vodećim grčkim univerzitetima (Univerzitet Aristotel i Univerzitet ‘Makedonia’ u Solunu), kompanijama visoke tehnologije (D-cube, Atlantis Engineering) i uspešnim kompanijama u industriji (GLM, Alutrade). Priznat je od strane Generalnog sekretarijata za istraživanje i inovacije Ministarstva razvoja, koja je deo inovacionog ekosistema u Grčkoj.

Stručni seminara za arhitekte i proizvođače / foto: Alumil
Stručni seminar za arhitekte i proizvođače / foto: Alumil

Akademija arhitektonskog aluminijuma pruža usluge kroz tri stuba:

Poslovno savetovanje: Skup personalizovanih i specijalizovanih konsultacija, kroz koje se unapređuju organizacija, poslovanje, učinak i strategija preduzeća, sa ciljem povećanja njihove konkurentnosti i povećanja profitabilnosti.

Tehnička podrška: Personalizovana usluga koja kombinuje teorijsku sa tehničkom obukom, nudeći podršku i stručnost u svim ALUMIL serijama arhitektonskih sistema, kako pojedinačnim profesionalcima tako i kompanijama u sektoru.

Profesionalna obuka: Obuhvata dva sveobuhvatna programa obuke („Priprema sertifikacije proizvođača aluminijuma“ i „Tehničar aluminijumskih pozicija“), koji koriste prednosti iy oblasti ove industrije, osiguravajući profesionalnu budućnost proizvođača i mladih ljudi koji su zainteresovani da se pridruže kompaniji aluminijumske industrije.

www.alumil.rs

Alumil Yu Industry a.d.
A. GTC SQUARE – Milutina Milankovića 11b,
11070 Novi Beograd, Srbija
T. +381 11 614 92 10
E. projektbiro@alumil.com
W. www.alumil.rs