ALIPLAST – Modularni fasadni sistem

Sistem za izvođenje vertikalnih zastakljenih fasada, sa visokim stepenom izolacije, montažom prefabrikovanih segmenata sastavljenih od aluminijumskih profila sa ispunom od stakla ili drugih materijala. Modularni fasadni sistem (element fasada) je dizajnirana sa ciljem da se omogući kompletno sastavljanje elemenata u proizvodnom pogonu i odlično je rešenje za konstrukcije gde je potrebno brzo izvođenje radova i montaža fasade.

Sistem omogućuje integraciju drugih ALIPLAST sistema (za vrata i prozore) u elemente fasadne konstrukcije. Moguće je integracija sistema za zaštitu od sunca, brisoleja ili roletni.

Prednosti sistema su: kontrola kvaliteta elemenata u pogonu, brža montaža i lakše planiranje proizvodnje i montaže.

Sistem poseduje odlične termičke karakteristike

Vidljiva širina profila rama nakon ugradnje je 75mm za vertikalne profile i 85mm za horizontalne profile.

Širina profila noseće konstrukcije, vertikalni i horizontalni su 75mm, a specijalnog horizontalnog profila 55mm.

Princip proizvodnje doprinosi značajnom skraćenju vremena ugradnje i lakše praćenje brzine izgradnje objekta.

Sistem poseduje odlične termičke karakteristike. Ukupan koeficijent Uf za horizontalne i vertikalne profile se kreće oko vrednosti 1,16 [W/m2K].

Moguće je ugraditi različite otvarajuće elementa drugih ALIPLAST sistema: vrata i prozori sa skrivenim krilom, prozori sa otvaranjem u polje. Ova kompatibilnost sa drugim sistemima omogućava optimalno prilagođavanje konstrukcije posebnim zahtevima svakog objekta.

www.aliplast.rs

ALIPLAST ALUMINIUM SYSTEMS

bojan.jovicic@aliplast.rs
+381 64 19 657 19
www.aliplast.rs