Zeleni materijali u gradnji

Mogućnosti smanjenja štetnog uticaja na životnu sredinu i zdravlje u domovima zavise od velikih odluka kao što je lokacija doma, i manjih odluka, kao što su boja i sijalica. Proizvodi koje koristimo za čišćenje, osvetljavanje, obnovu i izgradnju naših domova moraju biti deo procesa ozelenjavanja. Smanjivanje našeg uticaja po životnu sredinu zahteva razmišljanje i učenje ne samo o načinu na koji koristimo proizvode, već i odakle su došli i kuda idu.

Razmatraju se sledeći faktori kao što su: energija koja se koristi za pravljenje i upotrebu proizvoda; sadržaj proizvoda i izvor sirovina; proizvodnja samog artikla kao i nivo i vrsta toksina u finalnom proizvodu; trajnost proizvoda ( vek ) i recikliranje. Ovo su samo neke od uticaja proizvoda na životnu sredinu u svom „životnom veku“.

Pet glavnih faza u životnom ciklusu materijala ili proizvoda su: nabavka sirovina, proizvodnja, distribucija, upotreba i kraj životnog veka upravljanja. Atributi proizvoda u različitim fazama svog životnog ciklusa uključuju: otpadne materijale koji se recikliraju, korišćenje obnovljive energije, ponovno korišćenje i recikliranje vode, i raznorazne ekološke uticaje koji poboljšavaju kvalitet životne sredine.

Zelena gradnja.
Pojedinci mogu svojim odlukama uticati na izbor materijala koji smanjuju štetna dejstva na životnu sredinu i zdravlje tokom celog životnog ciklusa proizvoda.

Ekološki poželjni građevinski materijal

Prilikom izgradnje objekata koriste se velike količine prirodnih resursa. Spasavanjem građevinskog materijala i njegove ponovne upotrebe, štedi se energija i smanjuje emisija gasova staklene bašte. Takođe, smanjuje se i ekonomski uticaj na životnu sredinu od otpada. Isto tako, neki građevinski materijali su retki i traženi.

Reciklirani građevinski materijal

Zeleni građevinski materijal.Kupovinom materijala recikliranog sadržaja obezbeđujete prikupljanje materijala u recikliažnim programima gde se mogu ponovo koristiti za proizvodnju novih proizvoda. Primeri građevinskog materijala sa recikliranim sadržajem uključuju: „suve zidove“ – upotreba recikliranog papira i post-industrijskog gipsa; izolaciju – celuloznu, od mineralne vune, od fiberglasa i recikliranog pamuka.

Prethodni tekstDevedesetostepeni operabilni krovni prozori
Sledeći tekstHörmann garažna segmentna vrata