Zašto je važna kvalitetna ugradnja prozora?

PVC stolarija je (ponovo) u zamahu, a zahvaljujući svojim tehničkim i estetskim performansama može odgovoriti svim savremenim potrebama gradnje. Uz stakla naročitih izolacionih svojstava i kvalitetne okove, kao i usled usavršenog dizajna, predstavlja kvalitetan i moderan izbor. U fokusu je energetska efikasnost jer prozor treba da odgovori svim zahtevima i potrebama savremenog društva, kojem je postao imperativ pametna štednja energenata, odnosno realistična potrošnja – bez bespotrebnog rasipanja. Na tom putu su važni i ramovi i stakla i okovi, kao sastavni elementi prozora, a potom i sama ugradnja, gde se ne sme štedeti. Ipak, naročiti činioci na putu ka postizanju što veće energetske efikasnosti jesu troslojna stakla i RAL i gradnja.

PVC stolarija cene na tržištu ugradnja
Majstor za ugradnju PVC stolarije

Energetska efikasnost kao imperativ

Način ugradnje je takođe nepobitan faktor kvaliteta celokupnog prozora. RAL ugradnja u tom smislu prednjači. Ona predstavlja specifičan način ugradnje ove stolarije, prema standardima i uputstvima RAL Asocijacije za osiguranje kvaliteta prozora i vrata. Ovaj specijalizovan i stručan vodič detaljno je razrađen, obuhvatajući sve neophodne detalje i korake, a njegova osnova je naučno i teorijski osnovana. Obuhvata ceo proces ugradnje, postavku, zaptivanje, izolaciju, s posebnim akcentom na trake između zida i profila s unutrašnje i spoljašnje strane, koje obezbeđuju bolje dihtovanje i izolaciju. RAL ugradnja ima višu cenu, ali donosi veće potonje benefite.