Standardizacija prozora

Značaj standardizacije je izuzetno važan. EU je donela seriju standarda za ispitivanje i klasifikaciju tzv. EN. EN su detaljno obuhvatile fasadne prozore – sve tipove, (drvene, aluminijumske, PVC-U, kombinacija drvo–aluminijum). Uslovi za izradu i isporuku na cenjeno tržište EU su sve strožiji. U Srbiji je neophodno formirati klaster proizvođača fasadnih prozora i vrata. Potencijal proizvodnje je veoma veliki. Pre desetak godina bilo je pokušaja formiranja klastera ali nisu urodili plodom.

Tržište Srbije je malo i ne može da zadovolji proizvođače, za razliku od tržišta EU koje nam je blisko ali veliko i značajno bogatije od našeg. Spona na tržištu su naši ljudi koji dugo rade u zemljama EU. EU je spremna kupovati ovaj proizvod, ukoliko postoje garancije kvaliteta. Iz tog razloga je potrebno proizvodu pridružiti CE znak. Ovaj znak preduzeća mogu pridružiti ako prethodno izvrše ispitivanja (vazdušne propustljivosti, vodonepropustljivosti, otpornosti na udar vetra).

Veliki broj proizvođača fasadnih prozora veoma slabo poznaje standardizaciju. Mala preduzeća najčešće nemaju departmane za kvalitet, marketing i razvoj i to ne mogu da finansiraju. Zbog toga je potrebno integrisati naše proizvođače, kako bi mogli da izvoze.

* Potencijal je veliki, a i država bi morala da podrži ove aktivnosti, jer ima devizni debalans. U nastavku teksta vas upoznajemo sa velikim brojem standarda koji tretiraju ovu problematiku.*

1. EN 1192 – Vrata, klasifikacija zahteva čvrstoće
2. EN 1522 – Prozori, vrata, roletne, kapci – otpornost na metke – Zahtevi i klasifikacija
3. ENV 1627 – Prozori, vrata i kapci – Otpornost na provalu – Zahtevi i klasifikacija
4. EN 12207:1999 – Prozori i vrata, Propustljivost vazduha – Klasifikacija
5. EN 12208 – Prozori i vrata – Vodonepropusnost – Klasifikacija
6. EN 12210 – Prozori i vrata – Otpornost na opterećenje vetra – Klasifikacija
7. EN 12217 – Vrata – Sile pokretanja – Zahtevi i klasifikacija
8. EN 12219 – Vrata – Klimatski uticaji – Zahtevi i klasifikacija
9. EN 12400 – Prozori i pešačka vrata – Mehanička izdržljivost – Zahtevi i klasifikacija
10. EN 13049 – Prozori – Udar mekog i tvrdog tela – Metod ispitivanja, sigurnosni zahtevi i klasifikacija
11. EN 13115 – Prozori – Klasifikacija mehaničkih osobina, Razbijanje, uvijanje i operativne sile
12. EN 13123–1 – Prozori, vrata i kapci – Otpornost na eksploziju – Zahtevi i klasifikacija – Deo 1: Šok cev
13. EN 12123–2 – Prozori, vrata i kapci – Otpornost na eksploziju, Zahtevi i klasifikacija – Deo 2: Oblasti ispitivanja
14. EN 179 – Građevinski okovi – Uređaji za nužne izlaze pomoću ručne poluge ili pritisnog tastera – Zahtevi i metodi ispitivanja
15. EN 410 – Staklo u građevinarstvu – Određivanje svetlosnih i solarnih karakteristika stakla
16. EN 947 – Obešena ili okretna vrata – Određivanje otpornosti na vetikalno opterećenje
17. EN 948, Obešena ili okretna vrata – određivanje otpornosti na statičko uvijanje
18. EN 949 – Prozori i zid zavesa, vrata, roletne i kapci – Određivanje otpornosti na udar mekog i tvrdog tela
19. EN 950 – Krila vrata – Određivanje otpornosti na udar tvrdog tela
20. EN 1026 – Prozori i vrata – Vazdušna propustljivost – Metod ispitivanja
21. EN 1027 – Prozori i vrata – Vodonepropusnost – Metod ispitivanja
22. EN 1121 – Vrata – Ponašanje između dve različite klime – Metod ispitivanja
23. EN 1125 – Građevinski okovi – Uređaji za nužne izlaze sa horizontalnom šipkom – Zahtevi i metodi ispitivanja
24. ENV 1187 – Metode ispitivanja za izlaganje krova spoljnjem požaru
25. EN 1191 –Prozori i vrata – Otpornost na ponovljeno otvaranje i zatvaranje – Metod ispitivanja
26. EN 1523 – Prozori, vrata, kapci i roletne – Otpornost na metak – Metod ispitivanja
27. ENV 1628 – Prozori, vrata, kapci– Otpornost na provalu – Metod ispitivanja za određivanje otpornosti pod statičkim opterećenjem
28. EN 1629 – Prozori, vrata, kapci– Otpornost na provalu – Metod ispitivanja za određivanje otpornosti pod dinamičkim opterećenjem
29. EN 1630 – Prozori, vrata, kapci – Otpornost na provalu – Metod ispitivanja za određivanje otpornosti na manuelne pokušaje provale
30. EN 12046 –1 – Operativne sile – Metod ispitivanja – Deo 1: Prozori
31. EN 12046 –2 – Operativne sile – Metod ispitivanja – Deo 2: Vrata
32. EN 12211 – Prozori i vrata – Otpornost na opterećenje vetrom – Metod ispitivanja
33. EN 12354–3 – Građevinska akustika – Procena akustičkih karakteristika kod zgrada u odnosu na izvedbe elemenata – Deo 3: Izolacija vazdušnog zvuka prema spoljnjem zvuku
34. EN 12758:2002 – Staklo u građevinarstvu – Staklena i vazdušna izolacija zvuka – Opisi proizvoda i određivanje svojstava
35. EN 13124–1 – Prozori, vrata i roletne – Otpornost na eksploziju – Metod ispitivanja – Deo 1: Šok cev
36. EN 13124–2 – Prozori, vrata i roletne – Otpornost na eksploziju – Metod ispitivanja – Deo 2: Rang ispitivanja
37. EN 13141–1: 2004 – Ventilacija za zgrade, Ispitivanje izvedbi komponenata/proizvod za stambenu ventilaciju – Deo 1: Spoljašnji i unutrašnji montirani uređaji za prenos vazduha
38. EN 13238 – Ispitivanje reakcije na požar za građevinske proizvode – Procedura kondicioniranja i opšta pravila za izbor substrata
39. EN 13363–1 – Uređaji za solarnu zaštitu sa ostakljenjem – Proračun solarne i svetlosne propusnosti – Deo 1: Pojednostavljena metoda
40. EN 13363–2 – Uređaj za solarnu zaštitu u kombinacija sa ostakljenjem – Proračun ukupnog prolaza solarne energije – Deo 2: Metode detaljnog proračuna
41. ENV 13420 – Prozori – Ponašanje između različitih klima – Metod ispitivanja
42. EN 13823 – Reakcija na ispitivanje požara za građevinske proizvode – Građevinski proizvodi isključujući podove koji su izloženi napadu toplote od jednog gorućeg predmeta
43.EN 14608 – Prozori – Određivanje otpornosti na razbijanje
44. EN 14609 – Prozori – Određivanje otpornosti na statičko uvijanje
45. EN ISO 140–3 – Akustika – Merenje zvučne izolacije u zgradama i građevinskim elementima – Deo 3: –Laboratorijsko merenje zvučne izolacije vazduha u građevinskim elementima (ISO 140–3:1995) 46. EN ISO 717–1 – Akustika – Ocenjivanje zvučne izolacije u zgradama i građevinskim elementima – Deo 1: Izolacija vazdušnog zvuka (ISO 717–1:1996)
47. EN ISO 10077–1:2006 – Toplotne karakteristike prozora, vrata i kapaka – Proračun prenosa toplote – Deo 1: Uopšteno 10077 (ISO 10077–1:2006)
48. EN ISO 10077–2 – Termalna karakteristika prozora i vrata – Određivanje prenosa toplote – Deo 2: Numerički metod za ramove (ISO 10077–2:2003)
49. EN ISO 11925–2 – Reakcija ispitivanja na požar – Zapaljivost građevinskih proizvoda izloženih direktnom plamenu – Deo 2: Ispitivanje jednim izvorom plamena (ISO 11925–2: 2002)
50. EN ISO 12567–1 – Toplotne karakteristike prozora i vrata – Određivanje prenosa topote metodom tople kutije – Deo 1: Kompletni prozori i vrata (ISO 12567–1:2000)
51. EN ISO 12567–2 – Toplotne karakteristike prozora i vrata – Određivanje prenosa topote metodom tople kutije – Deo 2: Krovni prozori i drugi projektni prozori (ISO 12567–2:2005)
52. EN 1863–2 – Staklo u građevinarstvu – Toplotno ojačano staklo od kalcijevog oksida i natrijevog hidroksida – Deo 2: – Ocena usaglašenosti /Standard proizvoda 53. EN 1935 – Građevinski okovi – Šarke sa jednom osom – Zahtevi i metode ispitivanja 54. EN 12150–2 Staklo u građevinarstvu – Toplotno ojačano sigurnosno staklo od kalcijevog oksida i natrijevog hidroksida – Deo 2: Ocena usaglašenosti /Standard proizvoda 55. EN 12453:2000 – Industrijska, komercijalna i garažna vrata i kapije – Sigurnost u upotrebi vrata koja se pogone električnom energijom – Zahtevi 56. EN 12519:2004 – Prozori i pešačka vrata, terminologija
57. EN 13501–1 – Požarna klasifikacija građevinskih proizvoda i elemenata zgrade – Deo 1: Klasifikacija prema rezultatima ispitivanja iz reakcije ispitivanja na požar 58. EN 13501–5 – Požarna klasifikacija građevinskih proizvoda i elemenata zgrade – Deo 5: Klasifikacija prema rezultatima ispitivanja na osnovu izlaganja krovova spoljnoj vatri 59. pr EN 13633 – Građevinski okovi – Električni kontrolisani izlazi za paniku za upotrebu na putevima u slučaju nužde – Zahtevi i metode ispitivanja 60. EN 13637 – Građevinski okovi – Električni kontrolisani hitni izlazi za upotrebu na putevima u slučaju nužde – Zahtevi i metode ispitivanja 61. EN 14179–2 – Staklo u građevinarstvu – toplotno ojačano sigurnosno staklo od kalcijumovog oksida i natrijevog hidroksida – Deo 2:– Ocena usaglašenosti /Standard proizvoda 62. EN 14321–2 – Staklo u građevinarstvu – toplotno ojačano zemnoalkalno silikatno sigurnosno staklo – Deo 2: Ocena usaglašenosti /Standard proizvoda
63. EN 60335–2–103 – Kućanski i slični električni uređaji – Sigurnost – Deo 2: 103 Posebni zahtevi pogona za kapije, vrata i prozore (IEC 60335–2–103:2003) 64. EN 61000 –6–1 – Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) – Deo 6–1: Opšti standardi: Imunitet za stambene, komercijalne i lagane – Industrijska sredina (IEC 61000 – 6 – 1:2005) 65. EN 61000–6–3 – Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) – Deo 6–3: Opšti standardi, Opšti standard za stambene, komercijalne i lagane – Industrijska sredina (IEC 61000 – 6 – 1:2006)
66. EN ISO 9001 – Sistemi upravljanja kvalitetom – Zahtevi (ISO 9001:2008) 67. EN ISO 12543 – 2 – Staklo u građevinarstvu – Laminirano staklo i laminirano sigurnosno staklo – Deo 2: Laminirano sigurnosno staklo (ISO 12543 – 2:1998) 68. ISO 1000:1992 – SI jedinice i preporuke za korišćenje njihovih višekratnika i određenih drugih jedinica 69. EN 672–9 – Staklo u građevinarstvu – Proizvodi od osnovnog silikatnog stakla od kalcijevog oksida i natrijevog hidroksida – Deo 9: Ocena usaglašenosti/Standard proizvoda 70. EN 673 – Staklo u građevinarstvu – Određivanje prenosa toplote (U vrednost) – Metod računanja 71. EN 1096–4 – Staklo u građevinarstvu – Prevučeno staklo – Deo 4: Ocena usaglašenosti/Standard proizvoda 72. EN 1279–5 – Staklo u građevinarstvu – Izolacione staklene jedinice – Deo 5: Ocena usaglašenosti 73. EN 1748 –1–2 – Staklo u građevinarstvu – Posebno bazni proizvodi – Borosilikatno staklo – Deo 1–2: Ocena usaglašenosti/Standard proizvoda 74. EN 1748–2–2 – Staklo u građevinarstvu – Posebni bazni proizvodi – Staklena keramika – Deo 2–2: Ocena usaglašenosti/Standard proizvoda
75. EN 1873 – Montažni delovi za krov – Individualni krovni otvori za prolaz svetosti – Specifikacija proizvoda i metode ispitivanja
76. EN 12337–2 – Staklo u građevinarstvu – Hemijski ojačano silikatno staklo od kalcijevog oksida i natrijevod hidroksida – Deo 2: Ocena usaglašenosti/Standard proizvoda
77. EN 12608– Neplastifikovani polivinilhlorid (PVC-U) profili za izradu prozora i vrata – Klasifikacija, zahtevi i metodi ispitivanja 78. EN 13024–2 – Staklo u građevinarstvu – Toplotno ojačano borosilikatno sigurnosno staklo – Deo 2: Ocena usaglašenosti/Standard proizvoda 79. EN 13241–1 – Industrijska, komercijalna i garažna vrata i kapije – Standard proizvoda Deo 1: Proizvod bez karakteristika, otpornosti na požar ili kontrolu dima
80. EN 13830 – Zid zavesa – Standard proizvoda 81. EN 14178–2 – Staklo u građevinarstvu – Osnovni zemnoalkalni silikatni stakleni proizvodi – Deo 2: Ocena usaglašenosti/ /Standard proizvoda 82. pr EN 14351–2 – Prozori i vrata – Standard proizvoda, karakteristike izvedbe – Deo 2: Unutrašnja pešačka vrata bez otpornosti na požar i/ili propuštanje dima 83. EN 14600 – Spoljna vrata i prozori koji se otvaraju sa otpornošću na vatru i/ili karakteristikama kontrole dima – Zahtevi i klasifikacije
84. pr EN 14963 – Krovni pokrivači – Neprekidno krovno osvetlenje od plastike sa podzidom – Klasifikacija, zahtevi i metode ispitivanja 85. pr EN 16034 – Spoljna vrata, industrijska, komercijalna, garažna vrata i prozori, – Standard proizvoda, izvedbene karakteristike – Otpornost na požar i/ili karakteristike kontrole dima

Autor teksta: Prof. dr D. Škobalj, Ž. Đokić, dipl. inž.