Vrste sigurnosnih vrata i nivoi bezbednosti

Unapređenje zaštite i sigurnosti doma poslednjih godina se najčešće vezuje za adekvatan i efektan sistem nadzora kao i alarmni sistem, te za projekat osvetljenja na bazi senzora pokreta koji će potencijalnim provalnicima značajno otežati nastojanje da uzurpiraju našu privatnost i našu imovinu. Međutim, čini se da je mnogo važnije, i zapravo ključno pitanje ulaznih vrata koja su prva i nedvosmisleno najvažnija tačka odbrane svakog domaćinstva, te stepena njihove sigurnosti kao zaštitnog elementa.

Šta su sigurnosna vrata?

Iako vrata kao arhitektonski element baziran na pokretnoj strukturi postoji hiljadama godina, koncept sigurnosnih vrata izum je 20. veka. To su prvobitno bile masivne pločaste celine izrađene od čeličnih elemenata čiji je cilj bio da predstave fizičku prepreku za neželjene posetioce, da bi tokom vremena sistem njihove izrade postao mnogo sofisticiraniji i kompleksniji. Ali dopustite da odmah razrešimo dilemu – danas se svaka ulazna vrata smatraju i nazivaju sigurnosnim vratima, iako to naravno ne znači da će vam svaka od njih pružiti jednak nivo zaštite.

Stoga kupovina i ugradnja ulaznih vrata više nije tako jednostavan poduhvat kakav je nekada bio. Moderno doba donelo je mnoge aspekte koje je neophodno razmotriti pre nego što se ustanovi kakva vrata su najadekvatnije rešenje za vaš dom ili poslovni prostor. Sigurnosna vrata su suštinski svaka vrata koja poseduju složeniju bravu koja se zaključava na više tačaka, a stepen njihove sigurnosti definiše se standardom EN 1627 koji testira i utvrđuje najkraće potrebno vreme za pokušaj provale, kao i maksimalnu deformaciju vrata koja je moguća pre ostvarenja nauma provalnika.

SIGURNOSNA VRATA

Foto: pinimg.com-9a481fff37bcb3f38c7c7f354a80ab69Tri su ključne stavke za izradu sigurnosnih vrata – vrsta materijala od kojih su vrata sačinjena, struktura vrata, i tip brave koja je implementiran u njih. Najčešće se za kreiranje ulaznih vrata upotrebljava puno drvo, aluminijum, ili PVC-U, kada govorimo o kućama i stanovima, dok je staklo naročito interesantno rešenje za mnoge poslovne jedinice. Vrata u bilo kom od ovih slučajeva mogu biti dodatno ojačana unutrašnjim konstrukcijama u vidu čeličnih šipki ili metalnih ploča, ali i rešetkastom strukturom koja će otežati ili onemogućiti pokušaj probijanja vrata i upad na privatan posed. Kada je reč o staklu, moderne tehnologije ojačanja ovog elementa su na veoma visokom nivou, pa specijalnom obradom ovih vrata ona mogu postati sasvim otporna na udarce.

Bezbednosne brave su za mnoge pojedince pak najvažniji aspekt sigurnosti. Postoje motorne, brave sa dvostrukim cilindrom i antipanik brave koje će se automatski, same od sebe zaključati. Pojedinci koji preferiraju najviši stepen zaštite mogu instalirati sve tri vrste brave, a uz to, sigurnosna vrata mogu dodatno biti obogaćena video nadzorom i alarmnim sistemom koji će se aktivirati pri svakom neregularnom pokušaju otvaranja.

sigurnosna vrata

Foto: pexels-luis-quintero / Tokom vremena način izrade sigurnosnih vrata je značajno unapređenSama klasifikacija protivprovalnih vrata razvrstava ih u šest kategorija, od kojih prva pruža najniži nivo zaštite, a šesta najviši te je takva vrata gotovo nemoguće provaliti čak ni uz pomoć kompleksnih mašina i alata. Međutim ovaj tip sigurnosnih vrata ne može se naći u slobodnoj prodaju budući da je namenjen osiguranju isključivo bankarskih, vojnih i drugih strateški važnih objekata. Ono čemu pojedinci uobičajeno teže su vrata treće ili četvrte kategorije koja će pružiti visok stepen zaštite od provala, a odlikuju ih najmanje tri šarke, višestruka brava i ojačana visokokvalitetna konstrukcija.

Autor: Marija Milošević

Prethodni tekstNajava inovacija – Mašine za proizvodnju prozora i vrata
Sledeći tekstKako teče proces ozakonjenja objekta?