Stolarija: Vlaga kao uzrok propadanja bojenih drvenih površina

Propadanje farbe na vašoj stolariji ili bilo kojim drvenim elementima može da se desi iz mnogo razloga, ali vlaga je najčešći uzrok. Bitno je da znate ne samo da primetite probleme sa vlagom, već i da zaposlite kompetentne majstore koji mogu da identifikuju njihove uzroke i naprave neophodne korekcije. Vlaga kao uzrok propadanja farbe potpada u tri kategorije: sistemska vlaga, konstruktivno izazvana vlaga i vlaga izazvana ljudskom greškom.

Sistemska vlaga i degradacija farbe

Objekat je sistem međusobno povezanih delova koji funkcionišu u sinhronizaciji, slično kao automobil. Jedan od ovih delova je ventilacioni sistem. Ukoliko funkcioniše pravilno, ovaj sistem upravlja sa protokom vazduha i vlage između unutrašnjosti i spoljašnjosti objekta (upravlja sa njegovim „disanjem“). Aspekti ovog sistema uključuju izolaciju, parne brane, ventilacione kanale, itd. Ukoliko bilo koji od ovih aspekata nedostaju, oštećeni su ili su na bilo koji drugi način neefikasni, objekat ima poteškoća sa disanjem i vlaga nije više pod kontrolom.

Stolarija: Vlaga kao uzrok propadanja bojenih drvenih površina
Stolarija: Vlaga kao uzrok propadanja bojenih drvenih površina

Jednostavan primer sistemske vlage bi bila oblast u kome se naizgled dešava neobjašnjiva degradacija boje na spoljašnjoj strani drvene stolarije. Ne bi bila slučajno da je unutrašnja strana tog područja u stvari kupatilo, kome nedostaje ventilacija. Ovaj primer je realan i prilično čest, ali on ne prikazuje koliko rasprostranjena i destruktivna vlaga može da bude kada je ceo sistem neuravnotežen.

 

Vlasnici kuća koji se suoče sa problemima buđi, plesni, kondenzacije, varijacija u kućnoj temperaturi, oformiranje leda i tavanske vlage bi trebalo da se pozabave sa ovim problemima na pravi način i pozovu stručnjake koji će pomoći u utvrđivanju koji problemi postoje i na koji način se oni mogu ukloniti.

Konstruktivno izazvana vlaga

Konstruktivni uzroci pojave vlage mogu uključivati prirodne i ljudske greške (greške u dizajnu). Primer za ovu kategoriju je propadanje krova/oluka ili pukotina u temeljima usled sleganja. Promene temperature izazivaju širenje i sakupljanje, što oštećuje spojene površine i može stvoriti praznine – najmanji pukotina je sve što je vlagi potrebno da bi prodrla i počela da izaziva propradnje. Ovo je razlog zašto je bitno vršiti redovne inspekcije objekata.

Vlaga kao uzrok propadanja farbe
Vlaga kao uzrok propadanja farbe

Zgrade i njihove komponente, po dizajnu, bi trebalo da osujete pojavu vlage, to prokletstvo građevinske industrije, ali neke komponente će neminovno propasti. Prozori su zbog svoje pozicije skloni truljenju zbog vlage. Još gora su oštećenja uzrokovana nepropisno osmišljenim i instaliranim PVC/aluminujumskim sistemima, pošto se truljenje dešava unutar samih sistema, ali su sakriveni od pogleda.

Ponekad, izvor vlage se dešava na određenom rastojanju od mesta oštećenja, a pronalaženje rešenja će zahtevati određeno kreativno razmišljanje i istraživanje. Možda neće biti očigledno da boja na spoljašnjem elementu propada zbog vlage koja potiče iz unutrašnjosti. Ovo naglašava značaj angažovanja kvalifikovanih, iskusnih izvođača za sve radove u objektu, čak i ako to vodi većim troškovima. Angažovanje po samoj ceni se uvek pokazuje skuplje na kraju.

Propadanje farbe zbog ljudske greške

Propadanje farbe se uglavnom dešava zbog loše pripremljene površine koja se farba. Ciljevi farbanja su da ulepšaju i zaštite. Zaštita uključuje kvalitetne pripremne radove, čak i na novim elementima. Kvalitetna priprema i završna obrada podrazumeva zaštitu obojenih površina od pošasti vlage. Ispod je primer gde se često javljaju oštećenja.

Propadanje farbe se uglavnom dešava zbog loše pripremljene površine
Propadanje farbe se uglavnom dešava zbog loše pripremljene površine

Gitovanje

  • Svi drveni prozori i vrata zahtevaju gitovanje površina pre farbanja.
  • Sve pukotine i rascepi se moraju popuniti gitom, a ne samo ispuniti sa farbom.
  • Morate koristiti kvalitetan git.

 

 

Prajmerisanje

  • Svo novo drvo treba biti namazano sa prajmerom sa svih strana, ukoliko je to moguće. Ovo se posebno odnosi na drvene platforme koje se nalaze blizu zemlje, koje ukoliko se ne prajmiraju postaju transfer vozila za vlagu iz zemljišta, izazivajući degradaciju drveta.
  • Golom drvetu sa visokim sadržajem vlage mora da se omogući dovoljno vremena za pravilno isušivanje pre nanošenja prajmera.
  • Izbegavajte korišćenje generičkih ili jeftinih prajmera. Prajmer mora odgovarati drvetu i primeni. Više o ovome ovde.

Farbanje

Farba bi trebalo da pređe malo (oko 2mm) preko stakla ili lajsne
Farba bi trebalo da pređe malo (oko 2mm) preko stakla ili lajsne
  • Prilikom farbanja prozora, farba bi trebalo da pređe malo (oko 2mm) preko stakla ili lajsne kako bi se dodatno zaštitio prozor. Ako je jaz između stakla prevelik, on treba da bude izgitovan pre farbanja.
  • Sav git treba biti ofarban, što će produžiti životni vek gita i sprečiti sakupljanje prljavštine. Štokovi prozora i/ili vrata zahtevaju isti tretman kao i prozorska krila radi ojačavanja gita.
  • Svako novo drvo bi trebalo premazati sa tri sloja: jedan prajmer i dva finiša. Sve prethodno farbane površine zahtevaju obradu, prajmiranje i dva sloja finiša. Jedan završni sloj farbe nikada nije zadovoljavajući.

Zaključak

Propadanje farbe na vašoj stolariji
Propadanje farbe na vašoj stolariji

Značaj dobro informisanog potrošača i korisnika usluga se ne može naglasiti dovoljno. Pre angažovanja izvođača, trebalo biste da preduzmete temeljnu inspekciju farbanih drvenih elemenata u vašem domu, razmislite o potencijalnim uzrocima propadanja farbe i istražite malo sami. Tek tada, kada stupite u kontakt sa izvođačem, možete postavljati pitanja: konkretno, zašto je popucala farba; kako to rešiti i kako sprečiti da se ponovo desi.

Izvor: www.gradjevinarstvo.rs