Srbija napravila drastičan skok na Duing Biznis listi

Srbija je, prema poslednjim informacijama, na 48. mestu Duing Biznis 2019 liste Svetske banke po uslovima poslovanja. Kako bismo napravili poređenje pomenućemo da je u poslednje tri godine naša zemlja napravila je drastičan skok u kategoriji dobijanja građevinskih dozvola, jer smo sa 36. mesta u 2017. godini stigli na 11. poziciju.

U najnovijem izveštaju pomenuto je i da su reforme u ovoj oblasti doprinele lakšem poslovanju i da je za dobijanje građevinske dozvole u Srbiji sada potrebno proći kroz 11 procedura koje traju 106 dana, dok je indeks kontrole kvaliteta gradnje povećan sa 13 na 14 (na skali do 15).

Tomas Lubek, regionalni menadžer IFC-a za centralnu i jugoistočnu Evropu, rekao je da je Srbija sprovela jednu bitnu reformu koja je olakšala dobijanje građevinskih dozvola, a taj napredak potvrđuju i podaci Sekretarijata za urbanizam grada Beograda. Naime, već treću godinu zaredom (u peridu od 2016. do 2018. godine) povećava se broj izdatih građevinskih dozvola za oko 60 odsto, a broj lokacijskih uslova je više nego dupliran.

Prema rečima zamenika gradonačelnika Beograda, tri uzastopne godine grad Beograd izdaje građevinske dozvole za više od milion kvadrata.

Na najnovijoj Duing Biznis listi Svetske banke, U Srbiji je primetan napredak i u oblasti registrovanja imovine, gde se popela na 55. mesto sa ranijeg 57. i u kategoriji plaćanja poreza, gde je ostvaren pomak sa 82. na 79. mesto. Registracija imovine sada traje 21 dan i prolazi se kroz 6 procedura, a cena je 2,8 odsto vrednosti imovine, dok je za plaćanje poreza godišnje potrebno proći 33 procedure i izdvojiti 225 sati. Ukupna stopa poreza i doprinosa iznosi 36,6 odsto profita preduzeća.

Za otpočinjanje biznisa u Srbiji danas je potrebno u proseku 5,5 dana, za razliku od sedam u 2017. godini, a pokretanje posla košta 2,2 odsto prihoda, u odnosu na 6,5 procenata pre dve godine. U ovoj oblasti se Srbija sada nalazi na 40. mestu. Po lakoći dobijanja kredita nalazimo se na 60. mestu, a po zaštiti manjinskih akcionara na 83. poziciji.

Izvor:blic