Učešće u inicijativi za reciklažu Recovinyl: Sertifikovano očuvanje resursa za veću održivost

Teme održivosti i cirkularne ekonomije postaju sve važnije u različitim industrijama, uključujući kompanije za preradu plastike. GEALAN već godinama poseban akcenat stavlja na razvoj proizvedenih proizvoda što je moguće održiviji i uz uštedu resursa tokom celog procesa proizvodnje. Dokaz za to je posvećenost inicijativi Recovinyl.

VinylPlus: Dobrovoljno angažovanje PVC industrije

Stvaranjem VinylPlus-a, kompanije uključene u industriju plastike dobrovoljno su se obavezale da će razviti pristupe koji omogućavaju odgovorniju proizvodnju, upotrebu i reciklažu PVC-a. Program je u skladu sa 17 ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija i ciljevima cirkularne ekonomije. VinylPlus pokriva sve sektore evropske PVC industrije: proizvođače sirovina i aditiva, kao i prerađivače i reciklere plastike. VinylPlus Deutschland e.V. je radna grupa koja povezuje više od 50 kompanija i partnera duž PVC lanca vrednosti koji su sebi postavili cilj da dosledno jačaju održivu upotrebu materijala.

Recovinyl: Sertifikaciono telo za reciklažu recikliranih materijala

VinylPlus se zasniva na tri stuba. Uporedo sa formiranjem međunarodnih partnerstava, kao i dekarbonizacijom i minimiziranjem ekološkog otiska industrije, veliki je fokus na reciklaži PCV otpada. U tu svrhu VinylPlus je 2003. osnovao inicijativu Recovinyl. Sertifikuje kompanije koje recikliraju PVC otpad kao i odobrene prerađivačke kompanije koje kupuju reciklirani PVC za proizvodnju novih PVC proizvoda. Recovinyl formira, platformu koja poboljšava korišćenje resursa u industriji povećanjem protoka materijala recikliranih materijala. U Recovinyl je uključeno 150 kompanija iz cele Evrope, koje se nalaze ne samo u više od 15 zemalja članica EU, već i u Švajcarskoj, Norveškoj i Velikoj Britaniji.

Reciklaža preko 810.000 tona PVC-a u 2022.

Zahvaljujući naporima Recovinyl-a, kompanije učesnice uspele su da ponovo obrade i recikliraju preko 810.000 tona starog PVC-a samo u 2022. godini. Nova obaveza VinylPlus-a postavlja cilj da se ova vrednost poveća na 900.000 tona do 2025. godine. Do 2030. godine, kompanije imaju za cilj da sakupe najmanje milion tona recikliranog PVC-a godišnje za proizvodnju novih proizvoda.

Proces reciklaže PVC profila
foto: Gealan

Posebnost je u tome što reciklirani materijal ne dolazi samo iz post-produkcijske reciklaže i postindustrijske reciklaže, već i iz post-potrošačke reciklaže. Konkretno, to znači da se recikliraju ne samo povrati koji su bili neispravni u proizvodnji ili koje je vratio proizvođač prozora, već se recikliraju i stari prozori.

Konkretno, to znači da GEALAN svakog kvartala izveštava VEKA AG o kupljenim i prerađenim količinama recikliranog materijala. Ovo dovodi brojeve u RecoTrace™, Recovinyl-ov sistem za prikupljanje podataka. Za celu 2022. godinu, na primer, GEALAN je prijavio vrednost od 36.233 tone recikliranog materijala.

Učešće doprinosi vidljivosti teme cirkularne ekonomije u kompaniji. Nezavisno telo dokazuje da GEALAN ne samo da planira ili tvrdi da radi na održiv način i na način koji štedi resurse, već to i radi.

Od starog prozora do novog profila

Posebnost ovog pristupa je reciklaža posle potrošača, odnosno činjenica da se od starih prozora kreiraju novi profili i stvara ekvivalentan proizvod. Uobičajeni pristup većine kompanija je suprotan. Na primer, prerađuju stare plastične okvire u proizvode nižeg kvaliteta kao što su kanalizacione cevi. Međutim, naš pristup koristi proces trostrukog ekstruzije za proizvodnju prozorskih profila koji imaju jezgro od recikliranog materijala sa unutrašnje strane, koje je prekriveno finim slojem novog PVC-a. Celinu zaokružuje, na primer, prvoklasna površinska tehnologija GEALAN-acrilcolor®.

Gealan

GEALAN RS d.o.o.
Majora Zorana Radosavljevića 374, 11273 Beograd-Batajnica
T. +381 11 748 0404
grujo.ristic@gealan.rs
marko.andrejevic@gealan.rs
www.gealan.rs