Novi izveštaj o životnoj sredini 2023: Održivost u fokusu svih korporativnih aktivnosti

Objavljivanje ovogodišnjeg izveštaja o zaštiti životne sredine jasno naglašava činjenicu da se ekonomski uspeh u GEALAN-u razmišlja i postiže samo uz odgovornu zaštitu životne sredine. Na 28 informativnih stranica iscrpno su dokumentovani uslovi rada i preduzete mere održivosti.

Kako bi se tema održivosti uspešno uspostavila u celoj kompaniji, bitno je spojiti tri oblasti ekonomije, ekologije i socijalnih pitanja. To u našoj kompaniji iz godine u godinu postaje sve uspešnije, jer se sva pitanja koja se pojave rešavaju na način koji je ekonomski efikasan, ekološki održiv i socijalno pravedan.

Skoro 30 godina: EMAS sertifikat

Među dobavljačima sistema prozorskih profila, GEALAN se smatra pionirom u oblasti održivosti. Kompanija je bila jedna od prvih kompanija u PVC industriji koja je prepoznala svoju odgovornost prema društvu i izvršila reviziju obe lokacije. I Oberkotzau i Tanna imaju sertifikat EMAS (EC Eco-Audit Regulation) od 1996. godine i ISO 14001 sertifikovan od 1997. Skoro tri decenije, interni uslovi su bili u stanju da ispune zahtevnu proceduru ispitivanja evropskog sistema upravljanja životnom sredinom EMAS.

Konkretne mere za energetsku efikasnost, reciklažu i smanjenje emisija

Svake godine se sprovode nove mere, od kojih su neke veoma skupe, kako bi GEALAN-ovi procesi bili još ekološki prihvatljiviji. Prateći principe smanjenja emisija, energetske efikasnosti, očuvanja resursa i održivosti, svi proizvodni procesi se redovno pregledaju i optimizuju tamo gde je to moguće.

Na primer, u 2022. godini ne samo da je na obe lokacije neznatno smanjena potrošnja energije po zaposlenom u odnosu na prethodnu godinu, već se i treću godinu zaredom tu električna energija kupuje na potpuno CO2 neutralan način.

Više od 30 posto PVC-a koji se koristi u GEALAN-u je reciklirani materijal / foto: GEALAN
Više od 30 posto PVC-a koji se koristi u GEALAN-u je reciklirani materijal / foto: GEALAN

Već danas, više od 30% PVC-a koji se koristi u GEALAN-u je reciklirani materijal. Da bi se ovaj udeo u budućnosti povećao, u Oberkocau i Tani su postavljeni dodatni silosi za skladištenje recikliranog materijala. Pored toga, 2022. godine instalirani su novi granulatori koji mogu da usitnjavaju proizvodni otpad ili povrate, tako da se mogu reciklirati u jezgro novih profila. Izgradnja potpuno automatizovanog visokoregalnog skladišta u Tani će uštedeti 10.000 radnih sati vožnje viljuškarom od 2024. godine, što će smanjiti emisiju CO2 za 17,8 kg/h.

Budućnost uspešne održivosti

Kako bi se u budućnosti direktno povezivao sa ključnom rečju održivost, GEALAN ne samo da obučava zaposlene u kontekstu daljeg usavršavanja na temu zaštite životne sredine, već se pridružuje brojnim inicijativama kao što su VinilPlus®, EPPA, Thuringia Sustainabiliti Agreement, ISCC, Bavarski pakt za životnu sredinu ili kompanija Revindo za reciklažu starih prozora. GEALAN je posvećen ispunjavanju svih zahteva definisanih u njemu, dobrovoljno i uspešno.

Više uzbudljivih informacija o našoj posvećenosti u ovoj oblasti možete pronaći u novom Izveštaju o životnoj sredini 2023.

Gealan

GEALAN RS d.o.o.
Majora Zorana Radosavljevića 374, 11273 Beograd-Batajnica
T. +381 11 748 0404
grujo.ristic@gealan.rs
marko.andrejevic@gealan.rs
www.gealan.rs