Razvoj digitalnog izdavaštva u Srbiji

Beograd, 28. oktobar 2012. godine

Nove medijske tehnologije, menjanje navika čitalaca, sve veća upotreba tableta i pametnih telefona, popularizacija interneta, predstavlja izazov na koji izdavači treba danas da odgovore, rečeno je na prezentaciji za javnost održanoj na temu „Razvoja digitalnog izdavaštva u Srbiji“ na Beogrdaskom sajmu knjiga u organizaciji portala Novinarnica i Centra za promociju nauke. Prisutni su imali priliku da se upoznaju sa novim vidom izdavaštva kroz čitanje novina i časopisa u digitlanom formatu, kao i da saznaju nešto više razvoju novih medijskih i informacionih tehnologija, kao i o trendovima u ovoj oblasti u svetu i kod nas. Prezentacija je organizovana kako bi se čitaoci bliže upoznali sa mogućnostima i prednostima koje sa sobom nosi digitalizacija pisane reči.

„Prepoznali smo potrebe koje nameće savremen način života i omogućili smo čitanje preko 180 štampanih izdanja u digitalnom formatu, od dnevne štampe do časopisa i magazina koji pokrivaju najrazličitije oblasti i teme, kako nacionalnog, tako i lokalnog karaktera.“, rekao je Andrija Kržić, predstavnik Portala Novinarnica i dodao „novine dostupne na našem portalu ne gube na originalnosti, zadržavaju isti izgled i sadržaj kao i u štampanoj formi.“

„Razmena ideja i komunikacija je pravi način da se čitaoci, kao i izdavači upoznaju sa najnovijim tehnologijama u oblasti izdavaštva“, rekao je Dobrivoje Lale Erić, urednik izložbi i izdavaštva Centra za promociju nauke i dodao „naša misija je da promovišemo nauku, da razvijamo naučnu pismenost, povezanost i afirmišemo ideje ekonomije znanja, što smo i opravdali velikim brojem naslova na našem štandu, a smatramo da je digitalno izdavaštvo oblast koja će se sve više razvija i biti sve više zastupljena, a i dostupna čitalačkoj publici.“

Razvoj digitalnog izdavaštva u Srbiji
Portal Novinarnica je prvi i jedini portal koji čitaocima i korisnicima interneta nudi dostupnost skoro svih štampanih izdanja iz Srbije na jednom mestu u digitalnom formatu. Jednostavnom procedurom otvaranja naloga pruža brzu i laku upotrebu sadržaja, stvaranje sopstvene Biblioteke u kojoj mogu da se čuvaju omiljenji tekstovi, isečci itd, bogatu arhivu koja je na raspolaganju, ali i jeftinija izdanja u odnosu na štampane medije. Od puštanja u funkciju do danas portal Novinarnica beleži oko 400000 poseta i oko 10000 registrovanih korisnika. Kako bi se portal Novinarnica priloagodio potrebama čitalaca rad na razvoj aplikacije za tablete i pametne telefone se privodi kraju, što će omogućiti dostupnost svih izdanja i na ovim uređajima. U narednom periodu planirana je saradnja sa izdavačkim kućama iz regiona, uvođenje novih načina plaćanja u cilju lakše dostupnosti novina, ali i rad na digitalizaciji knjiga i komercijalizaciji ovog načina čitanja.

Na štandu Centra za promociju nauke ove godine moglo se videti oko 900 različitih naslova, koje su ove godine izdale naučnoistraživačke organizacije u Republici Srbiji. Ova izdanja dolaze od ukupno 102 izdavača, a među njima su najbrojnije institucije iz oblasti društvenih i humanističkih nauka, koje tradicionalno objave najviše publikacija.
CPN je na ovaj način dao godišnji presek srpskog naučnog izdavaštva, kao i rada naučnih ustanova u Srbiji. Uz obilje publikacija, tokom Sajma knjiga CPN je svakodnevno organizovao brojne promocije naučnih izdanja, radionice za decu školskog uzrasta iz različitih naučnih oblasti, kao i mnoštvo zanimljivih predavanja.