Prozor kao slaba tačka

Sa usavršavanjem stakla usavršavali su se i sami prozori. U početku su to bili drveni prozori sa jednim ili dva krila i jednostrukim staklenim površinama. Međutim, sa klimatskim promenama prozori su se pokazali kao slaba tačka, kroz koju se gubila velika količina toplotne energije. Naime, danas statistički podaci kažu da se kroz prozor gubi oko 36% toplotne energije, dok ostali odlivi toplotne energije idu kroz zidove i krov. Jasno je da se nametnula potreba rešavanja ovog problema, gde je jedan od načina usavršavanje samih prozora.

Kada je sam prozor u pitanju, odliv toplotne energije vrši se kroz profil, okvir ili ram prozora, ali i kroz staklo, koje, površinski, čini najveći deo prozora. Upravo iz tog razloga proizvođači stolarije krenuli su u njeno usavršavanje. Najveći gubici toplotne energije u zimskom i letnjem periodu se ostvaruju zbog neadekvatnog zaptivanja između krila i rama, kao i rama i zida objekta.

Dotadašnja drvena stolarija, vremenom je počela da biva zamenjivana novim materijalima koji pružaju višu energetsku efikasnost, odnosno bolje uslove toplotne i zvučne izolacije. Uporedo sa razvojem profila različitih materijala, velika pažnja posvećena je i usavršavanju stakla. Na ovaj način pristupilo se rešavanju problema loše stolarije. Sve to dovelo je do toga da danas na tržištu imamo PVC-U, aluminijumsku i drvenu stolariju.