Fotonaponski materijali kao glavni ili pomoćni izvori električne energije

Fotonaponski materijali u objektima su integrisani i koriste se za zamenu konvencionalnih građevinskih materijala u pojedinim delovima zgrade, kao što su na primer, krov, krovni prozori i fasada. Ovi materijali su sve češċe uključivani u izgradnji objekata, kao glavni ili pomoćni izvori električne energije.

Igra svetlosti
Slika 2 – Igra svetlosti

Prednosti fotonaponskih panela

Prednosti ovih materijala su u njihovoj ceni, koja je veća, ali se uloženi novac brzo isplati smanjenim računima za struju. Najveća proizvodnja električne energije je u podne, kada je i najveća insolacija. Tada rashladni uređaji rade najviše predstavljajuċi veliki udar na elektroenergetski sistem. Ugradnjom fotonaponskih materijala sistem se rasterećuje u udarnim satima, čime se smanjuje potreba za elektricnom energijom iz termo elektrana. Na ovaj način, smanjeno je zagađenje atmosfere. Ove prednosti čine fotonaponske panele najbrže rastućim elementima fotonaponske industrije. Postoje varijacije u zavisnosti od mesta ugradnje elemenata.

Bezgraničnost upotrebe panela
Slika 3 – Bezgraničnost upotrebe panela

Izgradnja krova od fotonaponskih panela u domaċinstvma

Na krovu se fotonsponski paneli ugrađuju u vidu solarnih panela ili krovnih prozora, a mogu biti manje ili više transparentni, u zavisnosti od potreba i želja korisnika, odnosno, potrošača. Implementiranje ovih materijala je veliki korak u efikasnijem korišćenju energije sunca. Naročito iz razloga primene koja je moguća u gradovima u kojima je prostor veoma ograničen, a potreba za njim sve veća. Jedan od najinteresantantnijih dizajna prozora zgrade je dizajn koji podseća na šahovsku tablu.

Postavljanje fotonaponskih panela
Slika 4 – Postavljanje fotonaponskih panela

Fotonaponski materijali nemaju ograničenu primenu i mogu se uklopitu u eksterijer objekta na različite načine. Upotrebom ovih materijala ostvaruje se ne samo proizvonja čiste električne energije, već se starim zgradama daje moderan i potpuno nov izgled, što doprinosi opštem utisku i izgledu same zgrade.