Provetravanje kroz zatvoren prozor

Zdravlje, komfor stanovanja kao i racionalnost potrošnje energije jesu osnovni zadaci koji su vezani za „zelenu gradnju“. Potrebno je obezbediti odgovarajuću prirodnu ventilaciju, kao i odgovarajuću zvučnu izolaciju bez korišćenja dodatne energije.

Osnov zdravog života je zdrava zgrada u kojoj stanari (posebno stariji) provode najveći deo dana. Bez zdravog vazduha, bez kvalitetne ventilacije nema ni kvalitetnog života stanara.

Komforno stanovanje

Koji faktori obezbeđuju komforno stanovanje

To su temperatura vazduha, količina sunčeve svetlosti, vlažnost vazduha kao i odgovarajuća cirkulacija vazduha. Svi ovi faktori simultano obezbeđuju da zgrada bude zdrava, odnosno izbegava se sindrom sick building (sindrom bolesne zgrade).

U tom smislu su razvijeni novi prozorski ventilacioni sistemi pomoću kojih se bez otvaranja prozora može vršiti kontrolisana ventilacija. Na ovaj način se jednostavno uvodi kontrolisana količina vazduha, u jedinici vremena, koja je u osnovi element zdravog stanovanja.

Prozorski ventilacioni sistemi

Primenom ovakvih sistema kontroliše se nivo buke u stanu, odnosno obezbeđuje se odgovarajuća zvučna izolaciona moć prozora.

Ovi elementi su veoma interesantni u javnim objektima: školama, bolnicama i dečjim vrtićima. Otvaranjem prozora se vrši nekontrolisana cirkulacija vazduha koja dovodi do intenzivnog strujanja vazduha i do pada njegove temperature, što ima za posledicu prehlade učenika.

Ukoliko se ne vrši provetravanje, onda imamo efekat kontaminiranog vazduha, koji kao posledicu proizvodi pospanost, kao i neaktivnost učenika i eventualnu pojavu buđi i plesni.

Prirodno provetravanje kroz zatvoren prozor

Dodatna veštačka ventilacija traži dodatne troškove za izgradnju vetilacionih kanala, filtera, kao potrošnju energije za pogon ventilatora.

Sve se ovo može rešiti jednostavno prirodnim provetravanjem kroz zatvoren prozor. Rešenje je veoma jednostavno i kvalitetno.

Ovo rešenje se može primeniti na sve vste prozora: plastične, drvene i aluminijumske.

Elementarni princip strujanja je razlika gustina kao pogonske sile usled razlike temperatura spoljašnjeg i unutrašnjeg vazduha.

Veoma je važna upotreba ovog jednostavnog uređaja – „regulatora provetravanja“ u zimskom režimu jer se na niskim temperaturama i ne predlaže „rukovanje“ prozorima, jer to može dovesti do deformacije okova i zaptivača, a i na nekontrolisan način se vrši provetravanje koje je neophodno radi kvaliteta vazduha u prostoriji. Bez kvalitetnog vazduha nema ni kvalitetnog provetravanja.

Veoma je interesantno noćno provetravanje, posebno na moru kao i na mestima sa povišenim temperaturama gde je potrebno vršiti provetravanje, praktično kondicionirati prostore noću (stanove) za dnevne uslove (uslove sa povišenim temperaturama). Na ovaj način je sprečena provala u stanove a imamo intenzivno provetravanje noću i manji rad klimatizovanih ili rashladnih postrojenja. Ovo je veoma interesantan element i za zimske i za letnje uslove.

Treba naglasiti da se bivši zahtevi kao što je DIN 4701 preispituju po pitanju broja izmena vazduha koji po tim propisima iznose od (0,5 – 1 i/h), što je nedovoljno za kvalitetno stanovanje, a posebno u školama. Ovaj propis će se sigurno menjati, jer je sa malom cirkulacijom vazduha uočena i pojava kondenzacije, buđi i plesni, koji su veoma štetni, posebno za plućne i srčane bolesnike, kao i malu decu.

Prilikom projektovanja klimatizovanih postrojenja predviđa se potrošnja po čoveku od 25 m3/h do 36 m3/h što se ne može obezbediti samo sa prozorima.

Kako povezati kvalitet stanovanja sa potrošnjom energije sa smanjenim troškovima samo novom koncepcijom jednog od najvažnijih elemenata zgrade – prozora

Američki standardi ASHRAE definišu zaštitu unutrašnje sredine od plesni i gljivica. Ovi zahtevi se neprestano menjaju.

ASHRAE standardi za unutrašnju ventilaciju poslovnih i stambenih objekata imaju deo posvećen zaštiti kada se radi o tome kako projektovati, izgraditi ili obnoviti unutrašnju sredinu i sisteme kojima se to postiže.
Napravljena je „Direktiva za procenu i lečenje od gljivica u unutrašnjoj sredini“.

ASHRAE standardi za unutrašnju ventilaciju poslovnih i stambenih objekata

Direktiva govori o plesni i njenom uticaju na čovekovo zdravlje i smelo pretpostavlja da udisanje gljivičnih spora, delova ili metabolita raznih vrsta gljivica može izazvati ili dovesti do trovanja ili infekcije.

Da li će se simptomi pojaviti ili ne kod ljudi izloženih gljivicama, zavisi od prirode gljivičnog materijala, zatim od vremena izloženosti i od osetljivosti izložene osobe. Osetljivost se menja u zavisnosti od genetske predispozicije, od starosti, zdravstvenog stanja i izloženosti drugim uslovima.

U Direktivi stoji da kontakt sa gljivicama može dovesti do zapaljenja kože i do curenja nosa, nadražaja očiju, osećaja umora, mučnine, glavobolje, kašlja i gušenja. Pojedine osobe mogu biti preosetljive na plesan nakon ponovljenih izlaganja, što može dovesti do trajnog oštećenja pluća.

Neki od simptoma koji se odnose na izloženost buđi i gljivice su netipični, kao što su nelagodnost, nemogućnost koncentracije i umor.

U tu svrhu se u izolaciono ili termoizolaciono staklo ugrađuje ventilacioni profil (regulator provetravanja). Na njemu je ugrađena i rešetka koja služi kao zaštita protiv insekata. Obezbeđena je potpuna zaštita od udara vode usled kiše i vetra. Upravljanje regulacionim organom vrši se ručno ako se može dohvatiti rukom ili polugom ili kanapom na povećanoj visini.

Naročito je to karakteristično u školama. Način ugradnje je jednostavan, s tim što je termoizolaciono staklo manje visine za 60–80 mm od standardnog. U taj otvor smešta se ventilacioni uređaj (regulator protoka) koji se jednim delom veže za termoizolaciono staklo sa odgovarajućim zaptivačem a drugim delom za žleb drvenog, plastičnog ili aluminijumskog rama (ukoliko se radi o prozoru onda sa žlebom profila krila, a ukoliko je u pitanju fiksni element onda za žleb profila rama).

Svaki potencijalni kupac novog prozora ili onaj koji želi delimično da izvrši restauraciju starih prozora, postavlja osnovno pitanje zašto ugrađivati ovaj element?

Odgovori su sledeći:
1. Male su šanse za stvaranje buđi, plesni i gljivica. Ovo više nije samo estetski problem, nego i problem alergijskih oboljenja čoveka, koji su prethodno objašnjeni.
2. Bolji je kvalitet vazduha u prostorijama (manja koncentracija isparavanja, ugljen-dioksida, neugodnog mirisa, dima).
3. Odgovarajući dovod, protok vazduha m3/h ili m3/min za stanare kao i aparate.
4. Ekonomično prirodno ventiliranje bez korišćenja dodatnih uređaja (ventilatora) koji troše energiju.
5. Dok nema dodatnih uređaja nema ni pojave dodatne buke, koja se javlja prilikom rada tih uređaja.
6. Troškovi održavanja ne postoje („U“ troškovi održavanja).
7. Profil, regulacioni uređaj se lako čisti.
8. Nema pojave promaje koja je karakteristična za dva suprotno otvorena prozorska elementa, takođe nema potrebe za dodatnim ventilacionim kanalima.
9. Nikada nema pojave kondenza na unutrašnjoj staklenoj površini. Intenzivnom cirkulacijom se odnosi vlaga koja je formirana na unutrašnjoj strani stakla usled niske temperature unutrašnje strane stakla, kao i eventualnih izvora vlage kao što su: sušenje i peglanje veša, povećan broj saksija sa cvećem, nekontrolisano kuvanje, kao i povećan broj ljudi u prostoru.
10. Korišćenjem ovog elementa obezbeđuje se neophodno osveženje vazduha na prirodan način.
11. Obezbeđena je ventilacija i bezbednost protiv obijanja, kao i zaštita od kiše i insekata.
12. Mogućnost montaže ispod i iznad stakla.
13. Primenljivo na velikim prozorskim površinama.

Zdravlje, komfor i energetska efikasnost su osnovni elementi rešenja „Zelena zgrada“. Projekat „Zelene zgrade“ uključuje osnovnu ventilaciju, intenzivnu ventilaciju, zvučnu izolaciju kao i kontrolu klime prostora za stanovanje, a to je sve ostvareno ovim regulacionim elementom.

Osnovna ventilacija – kvalitet vazduha je osnovna potreba za obezbeđenje zdravog unutrašnjeg vazduha

Osnovna ventilacija – kvalitet vazduha je osnovna potreba za obezbeđenje zdravog unutrašnjeg vazduha, kako u stambenim tako i u poslovnim prostorijama. Dovoljan kvalitet vazduha je važan kao dobar toplotni, zvučni i vizuelni komfor.

Odgovarajući vodeni balans (odgovarajuća vlaga u prostoru), je izuzetno važan za zdravlje i zgrada i stanara. To je način za uklanjanje mirisa, vlage, štetnih isparljivih supstanci. Ventilacija sa svežim vazduhom je zahtevana strategija za izbegavanje alergije.

Suprotno otvaranju prozora, ovi sistemi su obezbeđeni protiv provale i insekata, vazdušno i od vetra su nepropusni.
„Zagađenje“ od buke je jedan od glavnih problema i on je u porastu u urbanim sredinama. Veoma je važno osigurati minimalnu zvučnu zaštitu fasada kao i ograničenje maksimalnog nivoa zvuka i u zgradama za stanovanje kao i u drugim zgradama.

Primenjeni ventilacioni sistemi su vrlo često pokazatelj zvučne zaštite fasade.
Širok asortiman proizvodnje ovih ventilacionih uređaja nudi rešenja za gotovo sve pogoršane situacije po pitanju zvuka.

Dobar termalni komfor garantuje ugodan život kao i radne uslove. Ovaj komfor može biti ostvaren na „prirodan“ način, koristeći „noćno hlađenje“ i sisteme „solarne zaštite“.

Noćno hlađenje osigurava ulaz svežeg vazduha noću i hlađenje zgrade.
Eksterni sistemi zaštite od solarnog zračenja smanjuju solarne toplotne dobitke i solarnu blještavost i optimiziraju dnevnu svetlost.

Ovi prirodni sistemi sprečavaju porast efekta tzv. Sick Building Syndrome (sindrom bolesne zgrade). Temperatura kao i nivo sunčeve svetlosti, vlažnost i ventilacija se modifikuju radi ugodnog boravka u zgradama. Prava kombinacija, zaštita od sunčevog zračenja kombinovana sa prirodnom ventilacijom je perfektan način za obezbeđenje zdravih komfornih i energetski efikasnih zgrada.

Na sledećem crtežu je predstavljen izgled jednog regulacionog uređaja sa osnovnim karakteristikama koji se može koristiti za plastične, drvene i aluminijumske prozore.

DucoPlus60

 • Tehnička specifikacija:
  Koristi se za staklo debljine – 20, 24, 28, 32 mm
  Smanjenje visine stakla – 60 mm
  Visina ventilacionog otvora – 75 mm
  Protok vazduha pri 2 Pa – 64 ,1 m3/h
  Protok vazduha pri 1 Pa – 45,7 m3/h
  Vodeno nepropusan pri – 900 Pa
  Nepropusan za vetar pri – 900 Pa
  Sa termičkim prekidom – da
  Kontrola i rukovanje – ručno, kanapom ili polugom
  Omogućena izrada u više boja – da
  Ima mrežu za insekte – da
  Zvučna izolaciona moć – 27 dB

DucoTon80

 • Tehnička specifikacija:
  Koristi se za staklo debljine – 6, 15, 20, 24, 28, 32, 36 mm
  Smanjenje visine stakla – 80 mm
  Visina ventilacionog otvora – 94/104 mm
  Protok vazduha pri 2 Pa – 49,7 m3/h
  Protok vazduha pri 1 Pa – 37 m3/h
  Vodeno nepropusan pri – 650 Pa
  Nepropusan za vetar pri – 650 Pa
  Sa termičkim prekidom – da
  Kontrola i rukovanje – ručno, kanapom ili polugom
  Omogućena izrada u više boja – da
  Ima mrežu za insekte – da
  Zvučna izolaciona moć – 26dB

Veoma interesantna je ugradnja u novim zgradama kao i prilikom rekonstrukcija.

Kako bi poboljšali kvalitet stanovanja, oni koji nemaju dovoljno novca treba eventualno da razmisle o zameni pojedinih termoizolacionih stakala novim koji poseduju regulacioni ventil.

Potrebno je napraviti prozor sa ugrađenom ventilacijom, kako je predstavljeno u prethodno navedenom materijalu.
Ventilacija se može održavati i bez otvaranja prozora. Sa ovom ventilacijom se insistira na veoma malom broju izmena n = 0,6 i/h, jer su, kako je u prethodnom materijalu navedeno, najveći gubici toplotne energije usled infiltracije vazduha.

Broj i dimenzije ventilatora protoka treba birati s obzirom na broj osoba koje rade u kancelariji. Za jednog čoveka dovoljan je 1 m ventilatora protoka. Dužina ventilatora je u funkciji u zavisnosti od broja ljudi koji rade u kancelariji, a ne od površine i zapremine same kancelarije.

Piše: Dr Dragan Škobalj

Prethodni tekstUloga ulaznih vrata u industriji: Funkcionalna i pouzdana u veoma zahtevnim uslovima
Sledeći tekstJoviste: Kvalitetna stolarija za sve vrste objekata