by PRESS GLASS – SØRENGA stambeni kompleks

Sørenga je stambeni kompleks koji se nalazi u Oslu i jedan je od onih objekata koji glavnom gradu Norveške daju unikatan izgled. Većina zgrada u ovom distriktu su izgrađene sa glaziranim staklenim jedinicama kompanije PRESS GLASS. Instalaciju je izvršila Norveška kompanije Lian.

PRESS GLASS - SØRENGA stambeni kompleks
PRESS GLASS – SØRENGA stambeni kompleks
PRESS GLASS - SØRENGA stambeni kompleks
PRESS GLASS – SØRENGA stambeni kompleks

Ovaj kvart, kojeg trenutno čine večinom stambeni objekti, u prošlosti je korišćen za potrebe luke. Ovaj region je izgubio svoj značaj kroz ekonomske i socijalne promene. Na početku ovog veka vlasti u Oslu su se posvetile odluci da ovakav status promene. Sørenga stambeni kompleks je jedna od najnovijih zona koje su razvijene u ovom post-industrijskom delu grada.

Dizajn svake strukture razvijen je od strane različitih studija. Posledično, svaka struktura je rezultat drugačijeg pristupa i vizije. Zajednička crta im je naklonost ka okolini. Investicije se odnose na korišćenje ekoloških materijala i uvođenje zelenila u arhitekturu. Kao rezultat, biljke nisu postavljene samo između objekata, već i na krovovima i drugim segmentima objekata.

PRESS GLASS - SØRENGA stambeni kompleks
PRESS GLASS – SØRENGA stambeni kompleks
PRESS GLASS - SØRENGA stambeni kompleks
PRESS GLASS – SØRENGA stambeni kompleks

Treba naglasiti da je ovaj kompleks sagrađen kao deo mnogo većeg projekta Bjørvika, koji u svom sklopu ima i veoma impresivnu operu. Celokupan projekat treba da bude izgrađen do 2035. godine, a predviđa se da će ukupan broj stanara distrikta biti i do 5.000 ljudi.

[yarpp]

PRESS GLASS d.o.o. Hrvatska
Ulica dr. Marijana Mlinarića 5, Poduzetnička Zona Jalžabet, 42203 Jalžabet
T. +385 42 62 90 01
E. varazdin@pressglass.com
W. www.pressglass.com

PRESS GLASS SA Poljska
Nowa Wies, ul. Kopalniana 9 42-262 Poczesna
T. +48 34 327 50 69
E. nowawies@pressglass.com