Penasti PVC-U profili

pvc-u penasti profili

Nove mogućnosti i izazovi arhitektonskog projektovanja

Autori: Prof. dr Dragan Škobalj i Žarko Đokić dipl.inž.

Tehnologija i primena

I Značaj PVC-U penastih profila na tržištu
– Tržište i količine
– Razlozi za korišćenje PVC-U penastih profila

II Tehnologija ekstruzije PVC-U penastih profila
– Šta je PVC-U pena?
– Dva načina ekstruzije pene i odgovarajući alati i kalibratori
– Zahtevane mašine
– Ograničenje ekstruzije PVC-U pene

III Primena penastih PVC-U profila
– Tržište i proizvodi za PVC-U penu

IV Prospekti za PVC-U penaste profile
– Brzina i kapacitet
– Novi materijali
– Nove primene i tržišta

I Značaj PVC-U penastih profila na tržištu

Do 1985. godine kada je „CELUKA” patent istekao, tržište je naročito u Engleskoj bilo ograničeno na slobodno upenjene profile (sa izuzetkom deoničara „CELUKA” patenta).

Tehničke nepogodnosti slobodno upenjenih profila, koje će biti objašnjene kasnije bile su direktno povezane sa marginalnom proizvodnjom profila ove vrste. Čak i u Nemačkoj gde „CELUKA” proces nikada nije bio patentiran godišnja potrošnja je manja od 10.000 tona.

Tržište i količine

Proizvodnja penastih profila se u poslednjih 25 godina razvila na svetskom nivou, mada se može reći da se ona nije razvijala u istom stepenu ili istim intenzitetom u svim zemljama. Za razliku od ekstruzije prozorskih profila koja se razvijala ili je u fazi postanka najvećeg segmenta profila, za ekstruziju penastih profila se može reći da je veliki značaj dobila samo na engleskom tržištu. Upravo zbog ovog razvoja veoma je teško skupiti povezane podatke za PVC penaste profile na različitim tržištima. Relativno precizni podaci mogu se naći samo za Englesku. Sledeći tekst ilustruje važnost ekstruzije PVC penastih profila u Engleskoj, u poređenju sa ekstruzijom prozorskih profila. U tabeli 1 dat je pregled proizvodnje prozorskih profila i penastih profila.

Tabela 1: Pregled proizvodnje prozorskih profila i penastih pofila

Nezavisno od geografski različite važnosti „penastih profila” ovi proizvodi se koriste u sledećim industrijama. U tabeli 2 je data primena penastih profila u pojedinim oblastima industrije.

Tabela 2: Primena penastih profila u pojedinim oblastima industrije

Razlozi za korišćenje PVC-U penastih profila

Treba ih tražiti u:
– osobinama proizvoda
– obradivosti proizvoda
– dostupnosti sirovih materijala
– analizama cena – vrednost

Osnovne karakteristike PVC-U penastih profila su rezultat kombinovanih vrednosti male gustine koju nudi PVC-U pena kao i dobro poznatih i proverenih osobina PVC-U. U tabeli 3 su date osnovne i proširene osobine PVC-U pene.

Tabela 3: Osnovne i proširene osobine PVC-U pene

U osnovi, PVC-U penasti profili se mogu proizvoditi korišćenjem standardne mašinerije. Njihova dodatna prednost je visok stepen obrade. U tabeli 4 su dati procesi proizvodnje PVC-U penastih profila.

Tabela 4: Procesi proizvodnje PVC-U penastih profila

Faktori koji igraju glavnu ulogu u planiranju ekstruzije (tabela 5) su dostupnost sirovih materijala.

Tabela 5: Glavni faktori koji igraju ulogu u planiranju ekstruzije

Izvodljivost ovog projekta (tabela 6) je određena pravljenjem analiza cena – vrednost u slučaju ekstruzije penastih profila.

Tabela 6: Izvodljivost projekta

II Tehnologija ekstruzije PVC-U penastih profila

Šta je PVC-U pena?

Postoje dva načina proizvodnje PVC-U pene od PVC-U.

a) sa fizičkim agensima uduvavanja (PBAs)

Fizički agensi uduvavanja su ili tečnosti sa tačkom ključanja nižom od tačke topljenja PVC-a ili supstance koje su, pod normalnim uslovima gasovite. Uglavnom se koriste za male gustine na specijalnim ekstruderima sa direktnim brizganjem gasa.

b) sa hemijskim agensima uduvavanja (CBAs)

Hemijski agensi uduvavanja su organske ili neorganske supstance koje se u okviru datog opsega temperature razjedinjavaju i oslobađaju gasova. Obično se koriste kada su poželjne veće gustine. Hemijski agensi uduvavanja mogu u standardnim recepturama postojati kao sastojci ili se lako mogu dodati sirovom materijalu tokom procesa ekstruzije, pomoću aparature za doziranje. Drugo pomenuto omogućava upotrebu ekstrudera za obradu normalnog PVC-U.

Da bi se odredili ispravni podaci obrade i da bi se izabrali pravi ekstruderi i sistemi alata i kalibracije važno je razumeti proces upenjavanja.

Nastavak teksta o penastim PVC-U profilima II deoIII deo

Prethodni tekstRekli ste o nama: Miloš Ivanišević, Joviste
Sledeći tekstRekli ste o nama: Jelena Ljubisavljević, Aluroll