Naslovna PVC Stolarija

Penasti PVC-U profili 3. deo

Nina Sekulić |PVC Stolarija|jun 10, 2022
Zašto su PVC prozori dobri

Potrebna mašinerija

Kao što je ranije pomenuto, većina ekstruzije penastih profila obavlja se metodom upotrebe hemijskih agenasa uduvavanja, gde se koriste konvencionalni ekstruderi. Ekstruzija penastog PVC-a se može raditi kako na jednopužnim, tako i na dvopužnim ekstruderima. U praksi, jednopužni ekstruderi su zamenjeni paralelnim i koničnim esktruderima, sa svim svojim prednostima i manama. Mašinerija donjeg toka je u osnovi ista kao ona koja se koristi za ekstrudiranje PVC-U profila. Na slici 6 je dat primer kompletne linije za ekstruziju upenjenog PVC-U.

PVC
Slika 6: Kompletna linija za ekstruziju upenjenog PVC-U

Ekstruderi

Naročitu pažnju treba posvetiti tačkama kada se bira linija za ekstruziju za proizvodnju penastih profila:

  • pritisak otopine i merenje temperature otopine da bi se kontrolisao delikatan proces upenjavanja
  • aparat za doziranje treba da dovodi različite količine suvog praha zbog nadoknađivanja varijacija u težini suvog praha
  • temperiranje vrha pužnog vijka zbog tečenja otopine u alat
  • oprema za jedinicu za doziranje zbog dodavanja agenasa uduvavanja
PVC
Slika 7: Ekstruder sa opremom za dodavanje agenasa uduvavanja

Jedinica za kalibraciju

Vrše se prilagođavanja dužine da bi se kalibrator odvojio od alata, kada se dogodi prekid. Kalibracioni sto treba da ima dovoljnu dužinu, a treba uzeti u obzir i neophodnu dužinu za hlađenje u odnosu na brzinu izvlačenja. Sila izvlačenja treba da bude monitorski praćena, zbog kontrole profila i kretanja kalibratora.

Oprema donjeg toka

  • jedinica izvlakača
  • linijska testera za sečenje profila po dužini
  • testera za otpatke

Ograničenje za ekstruziju PVC-U pene

Na ograničenje ekstruzije PVC-U pene retko utiče sirovi materijal ili sistem alata za ekstruziju. Ograničenja se određuju pomoću karakteristika procesa upenjavanja. U tabeli 9 su date karakteristike i uticaj na ekstruziju profila.

Tabela 9: Karakteristike i uticaj na ekstruziju profila

ekstruzijaIII PVC-U penastih profila

Na početku ovog rada napravili smo uvod o glavnim industrijama penastih profila i njihovim primenama.

Tržište i proizvodi od PVC-U pene
Zanimljivo je pogledati neke prednosti penastih profila u okviru njihove primene na različitim tržištima.

Tehnička industrija
Konkavni profili od PVC-U pene se koriste za izolaciju sistema za hlađenje u rudarskoj industriji. Oni služe kao zamena za izolaciju od PU pene koja se lako oštećuje, a to dovodi do gubitka energije.

Unutrašnja dekoracija
Pokrivni profili se često koriste umesto drveta za pokrivanje grejnih cevi u staroj gradnji. Ovi profili imaju izgled pravog drveta, jer na sebi imaju foliju od drveta.

Industrija nameštaja
Pravougaoni ili profili u obliku motke se koriste kao nogare za stolice i stolove i zamenjuju bambus, drvo i čelik.

Ramovi za slike
Ramovi od PVC-U pene su dobra zamena za drvo ili za injekcione livene ramove. Oni nude brojne mogućnosti ukrašavanja i za razliku od drveta, kod njih ne treba brinuti o strugotini.

Primene na prozoru
Profili nastavaka za instaliranje podprozorskih daski u novom ili postojećem prozorskom sistemu takođe mogu biti od PVC-U pene i lako mogu zameniti drvene.

IV Prospekti za profile od PVC-U pene

Činjenica da su proizvodnja i brzina izvlačenja ograničene procesom upenjavanja ne znači da ne postoji potencijal pozitivnog razvoja u ovoj oblasti. Tržište proizvođačima alata postavlja zahteve koji su novi izazovi i koji mogu dovesti do poboljšanja karakteristika, kao što je to slučaj sa ekstruzijom prozorskih profila.

Novi materijali

Trendovi su u poslednjih nekoliko godina usmereni ka:

  • reciklaži PVC-U proizvoda i poboljšanju mlevenog materijala dodavanjem agenasa uduvavanja, da bi se omogućila ekstruzija penastog profila
  • dodavanje supstanci recepturi pene, da bi se snizili troškovi sirovog materijala ili da bi se zadovoljili zahtevi novih primena proizvoda, npr. strugotina se dodaje u recepturu pene.

Nove primene i tržišta

Ovde se može samo reći: Tehnologija ekstrudiranja postoji, na tržištu je da obezbedi ideje za nove proizvode.

Ukoliko ste propustili 1. deo ovog teksta, kliknite OVDE da ga pročitate, a za 2. deo kliknite OVDE.

Prethodni tekstViceroy – novi luksuzni resort u srcu Kopaonika
Sledeći tekstProzori, vrata i fasade ALUPROF