Pietta komarnik sa plisiranom mrežom

PIETTA 32 & 22
SA BOČNIM NEVIDLJIVIM KANAPIMA

PIETTA 32 & 22 komarnik sa plisiranom mrežom
foto: IDECO / PIETTA 32 & 22 komarnik sa plisiranom mrežom

VALJCI I ROLERI NA GORNJOJ I DONJOJ STRANI SMANJUJU TRENJE I OMOGUĆAVAJU DUŽI VEK TRAJANJA KOMARNIKA

Ovaj pietta komarnik sadrži 2 BOČNA VALJKA desno i levo na donjoj strani, a na gornjoj strani 1 VALJAK koji smanjuje TRENJE kanapa. Kanapi na donjoj strani su odignuti od vodilice 6mm što omogućava manje skupljanje prašine. Ovaj komarnik, na donjoj strani, sadrži još jedan DONJI VALJAK, centralni, koji omogućava lakše klizanje vučnog profila po vodilici.

VODILICE ZA ČIŠĆENJE U DONJOJ ŠINI
European Patent
EP 2549053 B1

VEK TRAJANJA KOMARNIKA

VALJCI I ROLERI NA GORNJOJ I DONJOJ STRANI SMANJUJU TRENJE I OMOGUĆAVAJU DUŽI VEK TRAJANJA KOMARNIKA

PIETTA sa bočnim nevidljivim kanapima sadrži:

  • 2 valjka na donjoj strani 6mm odignutih od poda donje vodilice
  • 1 kanal na kliznom profilu

Kretanje kanapa kroz jedan kanal
Centralni valjci na gornjoj i donjoj strani
Valjak sa silikonskom gumicom u donjoj zoni za lakše kretanje po vodilici

PIETTA 22 & 32
SA BOČNIM NEVIDLJIVIM KANAPIMA

ČISTEĆE VODILICE ZA ČIŠĆENJE U DONJOJ ŠINI
PATENT PIETTA European Patent EP 2549053 B1

PIETTA JEDNOKRILNA
max širina: 2.000mm
max visina: 3.000mm
PIETTA DVOKRILNA
max širina: 3.800mm
max visina: 3.000mm
PIETTA DVOSTRANA
max širina: 2.000mm
max visina: 3.000mm

PIETTA 22
ZAŠTIĆEN PATENTIRANI SISTEM

PIETTA 22 komarnik sa plisiranom mrežom
foto: IDECO / PIETTA 22 komarnik sa plisiranom mrežom

Ovaj sistem sprečava gomilanje prljavštine i produžava vek kanapa

OVAJ TIP INOVACIJE OMOGUĆUJE DUŽI VEK TRAJANJA KOMARNIKA
EUROPEAN PATENT
EP 2986802 DE, ES, NL, IT

PIETTA
SA RAZDELNIM POKRETNIM STUBOM

Razdelni pokretni stub štiti mrežu od ispadanja iz vodilica. Dostupne širine su od 1,4 do 5m. Stub (pokretni) se može pomerati nesmetano sa jednog na drugi kraj.

 

ideco logo

IDECO ALU SISTEMI doo
Pavla Vujisića 92b
Beograd – Zemun
+381 11 3774 775
idecosrb@hotmail.com
www.ideco.rs