Orgadata – LogiKal® softver za industriju prozora, vrata i fasada

Orgadata AG je uspešna kompanija u fazi neverovatng rasta koja se bavo softverom iz Nemačke. Imaju više od 30 godina iskustva na vodećoj poziciju u razvoju nove tehnologije. Kvalitet njihovih usluga i dugogodišnja prisutnost na tržištu su najbolje reference.

Njihov cilj je dugoročna saradnja sa klijentima i partnerima. To nije jedan od spektakularnih izbora ali je jedan od održivih, koji će ih pozicionirati na tržištu, visoko i u narednim godinama. Njihov osnovni proizvod LogiKal®, je najbolji softwer za konstrukciju prozora, vrata i fasada; softver za sve bitne profilne sisteme. Mala, srednja, kao i velika preduzeća se oslanjaju na LogiKal. Ovi klijenti ostvaruju znatnu uštetu koristeći LogiKal® softver.

Naši zaposleni, preko 260 osoba, ulažu visoke napore svakodnevno kako bi iajedno izgradili još bolju kompaniju. Ubeđeni smo da su zadovoljni zaposleni – uspešni zaposleni. Prijatna radna atmosfera, moderne kancelarije, korektne novčane naknade, benefiti i bonusi su samo neki od poteza ove kompanije, kako bi svoju radnu snagu održala i zadržala.

LogiKal ®

Postavka elemenata

Jednostavan način korišćenja programa LogiKal® omogućava lako snalaženje u softveru. Jako je jednostavno odrediti mere i dimenzije željene stavke. Korak po korak možete definisati sve osobine elemenata. Softver vas polako vodi kroz ceo proces, osiguravajući da nešto ne ostane preskočeno.

Postavka elemenata LogiKal
Postavka elemenata

Procena

Na osnovu Vaše osnovne postavke cenovne politike, troškove proizvođača i ost., LogiKal® računa i prikazuje kompletni cenovnik, sa obračunatim utroškom materijala, troškovima radne snage itd.

Troškovna procena - Orgadata
Troškovna procena

Strukturalna analiza

Ovu analizu možete koristiti da prilagodite parametre sa postojećim uslovima postavljenim prema EN 1991-1-4. Standardi mnogih zemalja su već uvedeni u bazu LogiKal® softvera.

Standardi mnogih zemalja su već uvedeni u bazu LogiKal® softvera

Printovi

Sa LogiKal® softverom sve bitne informacije mogu biti uključene na različitim printovima projekta. Vi odlučujete šta želite da otštampate. Sve ovo možete editovati u MS Word-u ili MS Excel-u.

Krajnja lista
Krajnja lista

Preseci

Možete kreirati preseke za sve što ste uneli u LogiKal®. Ovo su verodostojni preseci elemenata. Dalje se mogu editovati u CAD sistemu, AutoCad, DXF ili DWG formatu.

Preseci profila
Preseci profila

Optimizacija

Svi profili su raspoređeni tako da je i najmanji prostor maksimalno iskorišćen. Nacrt pretstavlja orijentaciju profila u odnosu na testeru, prema redosledu sečenja. Takođe postoji mogućnost i sečenja više profila od jednom, istih dužina.

logo

ORGADATA AG
Am Nesseufer 14, 26789 Leer, Nemačka
T: +49 (0) 491 927 827
F: +49 (0) 491 927 828

Saša Ivanović
M: +381 603 253 351
sasa.ivanovic@orgadata.com