Peti CEDEF samit energetskih menadžera Srbije

NOVO mesto održavanja: Gradska uprava Grada Beograda, Trg Nikole Pašića 6, Velika sala, 11h

Sustainable development goals

U septembru 2015. u Njujorku na UN Samitu održivog razvoja postavljeno je 17 novih Milenijumskih ciljeva koji će biti na snazi zaključno sa 2030. godinom. Globalni ciljevi održivog razvoja su doneti u svrhu unapređenja života svih ljudi na planei kao i da se odnos ljudi prema okolini podigne na viši nivo.

Sponzori

CEDEF paris 2015

Tokom decembra 20155. u Parizu je održana 21. Konferencija strana potpisnica Okvirne konvencije UN o klimatskim promenama koja je imala za cilj da dovede do novog međunarodnog sporazuma o klimi. Posignut je globalni sporazum koji će biti primenljiv na sve zemlje.

Na Petom CEDEF Samitu će govorii:

 • Zoran Predić, državni sekretar, Ministarstvo rudarstva i energeike RS
 • Chrisine Moro, ambasador, Ambasada Francuske, tbc
 • Danijela Božanić, šef, Odseka za klimatske promene, Ministarstvo poljoprivrede i zašite životne sredine RS
 • Marko Stojanović, sekretar, Sekretarijat za energeiku, Grad Beograd
 • Branko Stefanović, direktor Funkcije za velike poslovne korisnike, Telekom Srbija
 • Dragan Masilović, koordinator akivnosti, Sektor podrške prodaji, Minel Schreder
 • Goran Prolić, menadžer primene proizvoda, Knauf Insulation
 • Nenad Črnila, regionalni menadžer za projekte, LG Electronics
 • Bojan Grujički, generalni direktor, Viessmann
 • Predrag Ozmo, Miteco
 • Marko Popović, tehnički rukovodilac, Naue Opticus
 • Aleksandar Kovačević, menadžer za mala i srednja preduzeća, Banca Intesa
 • Nemanja Vignjević, menadžer energetskog sektora, DDOR Novi Sad
 • Igor Milović, direktor, JP „Direkcija za izgraddnju“, Grada Vrbas

Moderator: Prof. dr Ana B. Bovan, predsednik, CEDEF