Odgovor na najviše zahteve energetski – pasivnih objekata

Preduzeće „UNIDAS” d.o.o. je porodična firma sa zanatskim poreklom starim preko 100 godina. Proizvodnjom građevinske stolarije bavimo se preko 30 godina.

Naš aktuelni program, fasadna stolarija u sistemu drvo-aluminijum, u proizvodnji je od 90-tih godina prošlog veka i to prvo od uvoznih komponenti, a potom uz razvoj sopstvenih sistema u proizvodnim pogonima domaćih proizvođača. Sistem je potpuno produkt Unidas-ovog razvojnog tima. Stolarija se izrađuje u kombinaciji dva različita materijala: drveta – sa mogućnošću izbora vrste (čamovina, mahagoni, hrast) i aluminijuma – kao spoljašnje obloge.

Proizvodni program firme „UNIDAS” bazira se na sistemu Unilux 2001. Debljina profila prozora je od 82 do 105 mm. Debljina termopaketa stakla je od 24 do 40 mm. Termopaketi mogu biti sa 2 ili 3 stakla i u kombinaciji posebnih vrsta stakala po posebnim zahtevima investitora po pitanju termike, zvuka, osenčenosti itd. Takođe, po zahtevu kupca, u prozore se mogu ugraditi dodatni elementi: aluminijumska roletna, kapci i drugi enterijerski delovi.

Drveni prozori
Foto: Unidas / Drveni prozori

Osim stolarije drvo-aluminijum, u proizvodnom programu je zastupljena klasična drvena stolarija sa poboljšanim osobinama po pitanju trajnosti i fizičkih i mehaničkih karakteristika. Posebno smo angažovani u programima za zaštitu objekata koji su od posebnog kulturnog značaja, a finansiraju se iz fondova EU. Neki od njih su: SANU, Opština Zemun, stari DIF, Medicinska škola Šabac, OŠ Petar II Karađorđević, Etnografski muzej, itd. Ovim programom prisutni smo i van naše zemlje.

Objekti od istorijskog značaja
Objekti od istorijskog značaja / foto: Unidas d.o.o.

Imali smo dosta objekata od istorijskog značaja u Štutgartu, Frankfurtu, Beču, Cirihu, Ženevi, Moskvi, Vankuveru itd. Karakteristika ovih poslova je da smo našli načina da se prilagodimo arhitektonskim zahtevima na konkretnoj lokaciji tako da smo za svaki objekat radili prozor prilagođen postojećim zahtevima.

Proizvodi firme „UNIDAS” usklađeni su sa evropskim i drugim međunarodnim standardima, tako da smo u mogućnosti da odgovorimo i na posebne zahteve pojedinih investitora. Kapaciteti proizvodnje su 500 otvora mesečno. U skladu sa zahtevima koje postavlja savremena gradnja, stolarija firme „UNIDAS” odgovara najvišim standardima energetski – pasivnih kuća.

Ispitivanja su vršena u više navrata u Institutu za ispitivanje materijala IMS iz Beograda i u sertifikovanoj labaratoriji za ispitivanje građevinske stolarije ift Rosenheim. Dobijena vrednost ispitivanjem za čisto drvo u profilu 68 mm je Uw= 1,16 W/m2K.

Proizvodi firme „UNIDAS” usklađeni su sa evropskim i drugim međunarodnim standardima,
Proizvodi firme „UNIDAS” usklađeni su sa evropskim i drugim međunarodnim standardima,

Preduzeće poseduje pridruzeni CE znak za tržište EU po osnovu rezultata ispitivanja od strane Instituta za prozorsku tehniku – ift Rosenheim 2011. godine. CE znak predstavlja usklađenost proizvoda sa odredbama i prethodnim sprovođenjem procedura radi ocenjivanja te usklađenosti. Ispitivani su prozori i balkonska vrata okretna i okretno-nagibna. Ispitivanjem je utvrđeno da je koeficijent prolaza toplote Uw= 1,3 W/m2K, dok je zvučna izolaciona moć vrednosti Rw = 33 (-1, -5) dB.

Unidas

UNIDAS d.o.o.
Đuje i Dragoljuba 1b, 11090 Beograd
T. +381 11 233 4699
T. +381 11 232 2888
M. +381 63 327 146
office@unidas.biz
www.unidas.co.rs