Mi smo ekološki! Mi smo električni!

Povodom Svetskog dana zaštite životne sredine, 5. juna 2024. godine, ELVIAL je najavio dodavanje prvih 20 novih električnih automobila u svoj korporativni vozni park!

Imajući moralnu obavezu da brine o životnoj sredini, ELVIAL stavlja na vrh svog dnevnog reda ulaganje u prakse koje imaju za cilj održivi razvoj, zelenu tranziciju i smanjeni ekološki otisak.

Svetski dan zaštite životne sredine, koji se obeležava svake godine 5. juna, glavno je sredstvo Ujedinjenih nacija za podizanje svesti i preduzimanje akcija za zaštitu životne sredine. Velike kompanije, neprofitne organizacije, zajednice i vlade usvajaju različite teme tog dana, praktično pokazujući svoju svest o izazovima sa kojima se suočavaju.

Ove godine tema dana je „Vreme za prirodu“, a ELVIAL je, dajući sve veći značaj sistematskom nastojanju da zaštiti životnu sredinu kao deo svoje korporativne kulture, svojoj floti dodao prvih 20 novih električnih automobila, koji imaju i električne punjače u svojim objektima. Istovremeno, planira se dalja zelena i elektrificirana tranzicija.

Elvial uvodi električne automobile u svoj vozni park
foto: Elvial

Nabavka električnih automobila je važna investicija za kompaniju, sa brojnim prednostima za životnu sredinu, kao deo kolektivnih akcija usmerenih na smanjenje emisije CO2 i drugih zagađivača. Kompanija kontinuirano jača svoj zeleni imidž u kontekstu strategije održivog razvoja, osiguravajući optimalne performanse u oblastima zaštite životne sredine, društvene odgovornosti i korporativnog upravljanja.

Tako ostaje posvećena svojoj viziji za zeleniju budućnost i čistiju životnu sredinu i garantuje da će uložiti svaki napor da to postigne. Praktično štiti životnu sredinu i koristi prilike za održivost, sa ciljem kontinuiranog poboljšanja.

www.elvial-i2.eu

www.elvial.com