LogiKal priprema rada za proizvodnju stolarije

Za proizvodnju, a na osnovu unetih elemenata, LogiKal bez zaobilaženja pravi obimnu dokumentaciju i crteže konstrukcije. Automatski će se izračunati obrade profila za kvake, spojnice, okove itd. i po želji staviti na raspolaganje odgovarajući podaci za testere za dvostruko sečenje pod uglom i mašine za obradu profila sa CNC upravljanjem. Na taj način u potpunosti izostaje programiranje na mašinama.

CNC-upravljanje mašinom

LogiKal podržava skoro sve testere za dvostruko sečenje pod uglom i obradne centre profila za proizvodnju aluminijumskih i plastičnih elemenata. Tom prilikom LogiKal proverava (ako to mašina omogućava) pravilan položaj profila i moguću koliziju između radnog komada i alata u svakom pojedinačnom koraku obrade. Na taj način LogiKal vodi računa o nesmetanom toku kod mašinske obrade i optimalnom izvršenju Vaših zahteva.

[yarpp]

logo

ORGADATA AG
Am Nesseufer 14, 26789 Leer, Nemačka
T: +49 (0) 491 927 827
F: +49 (0) 491 927 828

Saša Ivanović
M: +381 603 253 351
sasa.ivanovic@orgadata.com