Kako će biti rešeni problemi na gradilištima u Beogradu?

Aplikacija „Čvorište“ je ime baze svih gradilišta u glavnom gradu Srbije oformljena od strane Grada Beograda. Naime, gradska preduzeća su u obavezi da na tom mestu unose podatke o svim planiranim radovima. Cilj ovakbve aplikacije, između ostalog je da bi se sprečilo da više preduzeća u isto vreme obavlja radove na istoj lokaciji. Do sada je već uneta trećina gradilišta od oko 6.000, koliko je planirano za celu ovu godinu, tačnije prema podacima gradskih službi, za prvu polovinu meseca ima 2.500 unetih gradilišta u aplikaciju „Čvorište“.

Kada ovo uzme maha, rešiće se mnoge nelogičnosti kao što je ona da se jedna ulica najpre asfaltira, a potom se menjaju vodovodne cevi i to prema redovnom planu. „Čvorište“ funkcioniše tako da sadrži sve podatke o tome kada je i koju vrstu radova planiralo da izvodi koje preduzeće, a ukoliko se radovi dupliraju, sistem to prepoznaje i „pali lampicu“.

U planu je takođe da se gradske ekipe sastanu jednom nedeljno, pa ukoliko dođe do poklapanja, da se dogovaraju koje će preduzeće imati prioritet na određenom gradilištu, a to su obično one čije su intalacije najdublje.

Izvor: M. Stanojković | Novosti