Ministarka Đedović Handanović: Poziv lokalnim samoupravama i nova podrška za energetsku efikasnost

Ministarstvo rudarstva i energetike objavilo je novi javni poziv za jedinice lokalne samouprave i gradske opštine u sklopu projekta „Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji“ ove godine.

Podrška za gradove i opštine

Ministarka Đedović Handanović još jednom je pozvala jedinice lokalne samouprave da zajedno sa Ministarstvom rudarstva i energetike izdvoje sredstva za subvencionisanje mera energetske efikasnosti domaćinstava u Srbiji. Prema njenim rečima, obezbeđeno je dovoljno sredstava, kao i da je zainteresovanost građana veoma velika.

Javni poziv za jedinice lokalne samouprave otvoren je do 29. aprila 2024., dok se očekuje da će gradovi i opštine koje se uključe i potpišu ugovor sa Ministarstvom, tokom leta raspisati javne pozive koji se odnose na privredne subjekte, kao i da će tada pokrenuti i pozive za građane.

Subvencije za energetsku sanaciju

Građani imaju mogućnost da ostvare subvencije do 65 % vrednosti investicija za zamenu stolarije, izolaciju, fasade, krovove, neefikasne kotlove, i instaliranje solarnih panela i kolektora. Ministarka je naglasila da je tokom prošle godine izdvojeno 1,79 milijardi dinara nepovratnih sredstava za oko 10.000 domaćinstava i to za 131 lokalnu samoupravu. Koliki su benefiti ovakvih podsticajnih sredstava govori i činjenica da je samo ovim prošlogodišnjim ulaganjem obezbeđena ušteda od ukupne godišnje proizvodnje koju ostvari toplana u Nišu. Pored uštede smanjena je i značajna emisija CO2, što sve zajedno doprinosi većoj energetskoj efikasnosti i uslovima kvalitetnije životne sredine.

U odnosu na ranije subvencije novina su značajne subvencije za socijalno ugrožena domaćinstva, kojima će se subvencionisati 90% vrednosti energetske sanacije, što je velika podrška za ova domaćinstva da uštede novac i poboljšaju kvalitet života.

Takođe, važno je istaći da ekonomski devastirana područja, kao i opštine sa visokim stepenom zagađenosti vazduha imaju mogućnost da Ministarstvo učestvuje sa 70 % subvencija.

Ministarka Đedović Handanović je istakla da se u Srbiji troši tri i po puta više energije od evropskog proseka, te je naglasila nužnost i značaj podsticajne politike u oblasti energetske efikasnosti i poboljšanja standarda života kroz ovakve inicijative, ističući da se u tu oblast ulazi značajan napor i sredstva od strane države i međunarodnih partnera.

Projekat se realizuje u saradnji sa Svetskom bankom. Javni poziv je objavljen na sajtu Ministarstva rudarstva i energetike, gde se mogu pronaći sve neophodne informacije oko načina prijave, kao i obrasci neophodni za konkurisanje.

Izvor: www.mre.gov.rs