Izbor fasadnih prozora

Šta je U vrednost?

Izolaciona sposobnost stakla se definiše koeficijentom prolaza toplote.

Koeficijent prolaza toplote za staklo se obeležava sa Ug. To je mera toplote koja prolazi kroz jedan ili vise slojeva stakla koje se sa svojim spoljašnjim stranama nalaze na različitim temperaturama. Ova mera daje snagu (koja je količina energije po jedinici vremena) koja protiče kroz područje površine 1m², ako je razlika između strana susednih stacionarnih temperatura vazduha od 1k, pa je time i njegova jedinica W/m²K.
Što je ovaj koeficijent niži to je toplotna izolacija stakla veća. Izo staklo napravljeno od flot stakla i ispunjeno suvim vazduhom, rastojanje između stakala δ= 16 mm ima koeficijent prolaza toplote Ug = 2,7 W/m²K. Ako se kao jedno od stakala koristi staklo sa nisko emisionim filmom i međuprostor se ispuni gasom argonom dobijamo novi koeficijent prolaza toplote Ug = 1,1 W/m²K i gotovo 2,5 puta bolju toplotnu izolaciju na staklu, dobar razlog za pravi izbor stakla.

Šta je Uf?

Koeficijent prolaza toplote za okvir (profil) prozora obeležava se sa Uf.
Što je ovaj koeficijent niži to je toplotna izolacija okvira veća, a time i koeficijent prolaza toplote ukupnog prozora bolji.

Šta je Uw?

U građevinarstvu se koriste i drugi toplotni koeficijenti koji jasno govore o kom stepenu toplotne izolacije je reč. Jedan od tih koeficijenata je i Uw – koeficijent prolaza toplote stolarije. Na vrednost koeficijenta prolaza toplote stolarije utiču ne samo vrste stakla nego i sami profili

Tabela 1
Tabela 1

Uw – koeficijent prolaza toplote prozora, vrata, W/m²K
Ug –  koeficijent prolaza centralnog dela stakla, W/m²K
Uf –  koeficijent prolaza toplote okvira (profila), W/m²K
lg – ukupna dužina distantne lajsne, m
Ψg – linijski koeficijent prolaza toplote, W/mK
Ag – površina stakla
Af – površina okvira (profila)
Uw – izračunava se po prethodno navedenoj formuli
Ug – vrednost se dobija od proizvođača profila ili izračunava
Uf – vrednost se dobija od proizvođača profila ili izračunava

Šta je termo panel?

Termo panel je termin koji se koristi najčešće u građevinskoj industriji, podrazumeva (termo sendvič) i objašnajva vrstu ispune kod zidnih obloga, krovnih pokrivača i građevinske stolarije.Postoje različite vrste termo panela, najčešće podele su prema nameni za koje se koriste. Obradićemo ovaj termin u oblasti građevinske stolarije.Izrađuje se kao sendvič sa dve ploče (debljina oko 1,5 mm) izrađene od tvrdog PVC–a ili aluminijuma (plastificiranog) otpornih na vremenske uslove, UV stabilne i samogasive, a između kojih se nalazi lepkom spojen ekstrudirani polistiren najčešće gustine oko 45 kg/m³, stirodurom (XPS) ili tvrdo presovanim stiroporom (EPS). Paneli mogu biti ravni ili dekorativni. Vrlo često, kada se koriste kao paneli za izradu ulaznih vrata, u njih se ugrađuje staklo po želji kupca, opšiveno lajsnama.

Šta je RAL karta?

RAL karta je karta boja po RAL skali i koristi se za definisanje standarnih boja za boje i premaze. Ovo je najpopulariji standard centralne Evrope koji se koristi danas. Ovaj standard se primenjuje u arhitekturi, građevinskoj industriji, bezbednosti na putevima.

Boje je nešto što ima različitu vizuelnu percepciju kod ljudi. Kategorije boja i fizičke specifiklacije boje su povezane sa objektima, materijalima, izvorima svetlosti i dr. Svetlost se karakteriše apsorpcijom, refleksijom i emisionim spektrima.

Definisanjem prostora boja, boje se mogu prepoznati po numeričkim koordinatama. Nauka o boji obuhvata percepciju boja iz ugla ljudskog oka i mozga, poreklo boja u materijalu, teoriju boja u umetnosti. Sve ovo je dovelo do potrebe stvaranja standarda boja po kome bi se radilo.

Tako je 1927. godine Nacionalni komitet za osiguranje kvaliteta i isporuke Nemačke izumeo zbirku boja pod nazivima RAL 840. Do tog datuma proizvođači i kupci su morali da razmene uzorke koji opisuju nijanse boje, a od tada se oslanjaju na brojeve. 1930. godine su brojevi promenjeni u četvorocifrene i zbirka je preimenovana u RAL 840 R (R – revidirana). Obzirom na stalno dodavanje boja, 1961. godine je zbirka ponovo promenjena u RAL 840 – HR koja je sadržala 240 nijansi boja, dodati supored brojeva i nazivi da bi se sprečile greške i ova lista se koristi i danas.

Šta je okretni, a šta okretno nagibni okov?

Okretni i okretno nagibni okovi su termini koji se koriste u proizvodnji građevinske stolarije. Okretni okovi su sistemi koji se najčešće koriste za izradu ulaznih vrata, prozora, balkonskih vrata. Mogu biti proizvedeni kao okretni oko vertikalne ili horizontalne ose. Okovi okretni oko vertikalne ose karakterišu lako i komforno funkcionisanje, jednim potezom ručice prozor je moguće otvoriti, dovesti u siguran položaj za provetravanje i jednostavno čvrsto zatvoriti. Ograđena kočnica krila u obrtnom ležaju drži okov sigurno u bilo kom položaju. Otvaranjem krila je moguće spoljnu površinu prozora bezbedno očistiti.

Okovi okretni oko horizontalne ose karakterišu optimalno provetravanje kroz dvostruku ventilaciju, iskorišćen vazduh izlazi u gornjem delu, a svež ulazi u donjem. Ova visokoefikasna ventilacija je posebno pogodna za mesta gde npr. vlažnost i mirisi moraju biti brzo eliminisani.

Mehanizmi za otvaranje prozora
Mehanizmi za otvaranje prozora

Lakoća u rukovanju, jednim pokretom ručice prozor je moguće otvoriti, dovesti u željeni položaj za provetravanje ili čvrsto zatvoriti. Okretno nagibni okovi su okovi koji omogućavaju obrtanje oko vertikalne ose i delimično naginjanje oko horizontalne ose (kipovanje). Provetravanje se obezbeđuje optimalnim položajem makaza.

Čime da se zastakli terasa?

Prvo se mora definisati namena prostorije koja se zastakljuje (u ovom slučaju terasa). Praktično sami sebi morate postaviti pitanje, da li planirate da na terasi sedite u toku zimskih perioda ili samo leti, da li će služiti kao pomoćna prostorija? Ovo opredeljuje vrstu profila kojom će terasa biti zastakljenja.

Ukoliko planirate da na terasi boravite u toku zimskog perioda, znači da vam treba dobro zaptivanje, onda se odlučite za klasične prozore uz kombinaciju sa fiksnim elementima koji mogu biti izrađeni od PVC–a ili aluminijuma.

Ukoliko ne planirate da na terasi boravite, već samo da je zaštitite od kiše i snega i obezbedite dodatni pomoćni prostor, birajte profile sa tri komore ukoliko govorimo o PVC-u ili profile bez termo prekida ukoliko govorimo o aluminijumu. Ovo je ekonomski prihvatljiva varijanta, a po karakteristikama odgovara predviđenoj nameni. Najčešće se biraju klizni sistemi sa 2 ili 3 krla u zavisnosti od širine terase. I na kraju, svakako da je izgled zgrade sa spoljašnje strane bitan faktor u izboru vrste materijala od kojih se terasa „zastakljuje”.

Fasadni prozori, staklene terase
Fasadni prozori, staklene terase

Da li može da se pravi stolarija sa kosinama ili lukovima?

Stolarija sa lukovima i kosinama može biti izrađena od PVC–a, aluminijuma i drveta. Najčešće se izvodi od PVC–a.

PVC kosi prozori

Kod projektovanja PVC kosih prozora mora se paziti na limite koje je potrebno zadovoljiti ako želimo koristiti okretno-nagibne PVC prozore. Ako želimo prozor koji se može otvarati okretno–nagibno, ugao na gornjoj kosini može biti maksimalno 50°. Kod trougaonih PVC prozora treba imati na umu da mali donji ugao jako povećava dužinu sečenja profila.
U takvom slučaju nije moguće vršiti zavarivanje varilicom nego se takav spoj vari „hladno”, lepkom. Kod posebnih kosih oblika, vrlo često je bolje prečkom zatvoriti kosinu, pa krila prozora u tom slučaju izgledaju kao i kod pravougaonog prozora.

PVC lučni prozori

Lučni prozori se proizvode kao segmentni lučni prozor ili kao pravilan lučni prozor. Visina luka, kod segmentnog lučnog prozora, je manja nego što je polovine njegove širine. Ako želimo da je segmentni lučni prozor okretno–nagibni tada su minimalne dimenzije segmentnog lučnog prozora: širina 750 mm, visina do početka luka 650 mm i ukupna visina 750 mm. Najmanja visina segmentnog luka je 100 mm. Pravilan lučni prozor ima visina luka jednaka polovini njegove širine tako da se profili savijaju iz komada i nije potrebno variti lučni deo sa vertikalnim profilima. Može biti jednokrilini ili dvokrilni kao i segmentni lučni prozor.

Ako želimo okretno nagibni prozor njegove minimalne dimenzije moraju biti: širina 800 mm, visina do početka luka 550 mm i ukupna visina 950 mm. Okrugli PVC prozor može biti fiksni, samo gornja polovina na kip prema dole i dvokrilni okretni, s tim da se krila otvaraju jedno prema drugom u sredini. U nepravilnim oblicima PVC prozora je moguće izraditi gotovo sve, jedino treba voditi računa o mogućnosti otvaranja.

Što se tiče izvođenja od drveta i aluminijuma mogućnosti su slične. Znatno je olakšana izrada jer nema varenja, koja se primenjuju kod PVC profila. „Stolarija” koju smo naveli je skuplja 50% od klasične.

Koje sve vrste fasadne stolarije postoje?

Na tržištu se mogu uočiti razne vrste fasadne stolarije, koje se primenjuju u savremenom građevinarstvu. Izrađuju se po merama i zahtevu korisnika. Visokog su kvaliteta i dostupni su u mnoštvu boja. Osnovna podela je prema vrsti materijala od kojih su napravljeni ramovi. Razlikujemo sledeće tipove stolarije:

– Drvena (lemelirano drvo)
– Drvo–aluminijum stolarija (na drvenom prozoru postoji aluminijumska obloga sa spoljašnje strane)
– Alu–drvena stolarija (na komplet aluminijumskom prozoru postoji drvena obloga sa unutrašnje strane)
– PVC sa 3,4,5 i komora
– PVC u akrilnim bojama
– PVC laminirano u dekor drvetu
– Aluminijum sa termo prekidom („topli aluminijum”)
– Al–PVC (na PVC profilu se nalazi Al obloga)

Postoje podele i po tipovima stakala koja se ugrađuju u profile, vrsti okova, oblika i dimenzija otvora, načinu otvaranja.

Kakva ulazna vrata postoje?

Još od davnih vremena ulazna vrata su činila bitan deo svakog doma. Njihova proizvodnja je izdvojena kao posebna grana u savremenom građevinarstvu. Ulazna vrata su se ranije proizvodila kao veoma masivna, štiteći na taj način dom od „nepozvanih gostiju”.

Razvojem današnjih modernih materijala dimenzije ramova su se smanjile, ali je stepen sigurnosti zadržan razvojem specijalnih sistema za ojačanje i zabravljivanje vrata. Dosta pažnje je posvećeno i zvučnoj izolaciji, u svakom vratnom krilu postoji određena ispuna koja je odličan zvučni izolator.

TEHNI Pivot sigurnosna vrata
TEHNI Pivot sigurnosna vrata

Osnovna podela ulaznih vrata je na vrata za kuće i vrata za stanove. Ova podela bitno određuje materijale od kojih se proizvode kao i ostale karakteristike samih vrata.

Šta su rolo vrata?

Rolo vrata je proizvod pogodan za zatvaranje ulaza većih površina. Svojom konstrukcijom rolo vrata omogućavaju maksimalno iskorišćavanje prostora ili prolaza bez potrebe za većim građevinskim zahvatima. Mogu se ugraditi kao unutrašnja ili spoljašnja. Imaju veliku primenu kao industrijska, garažna, sigurnosna, pregradna. Vrata se izrađuju u željenim dimenzijama. Sastavljena su od aluminijumskih lamela u više boja sa ispunom od poliuretanske pene. Obično je lamela visine 77 mm i debljine 18 mm, koje se namotavaju u kutiju iznad vrata (kod industrijskih – bez kutije). Kutije imaju dimenzije poprečnog preseka 350 x 350 mm za vrata visine do 3,5 m, dok se za veće visine ugrađuje specijalni mehanizam za industrijska rolo vrata.

Zastor vrata pri spuštanju i podizanju klizi preko aluminijumskih vođica. Postoji mogućnost ugradnje lamela sa „prozorčićima”, ventilacionih, kao i sa perforacijom po želji. Pogon rolo vrata može biti ručni i električni. Ručni pogoni funkcionišu kao opružni odnosno reduktorski, dok se kod električnih koriste cevni motori ugrađeni u osovinu ili industrijski motori. Ovi motori su snabdeveni ručnim reduktorom sa kurblom (za otvaranje u slučaju nestanka struje). Upravljanje motorima može biti daljinsko (centrala sa daljinskim upravljačima) i „ručno” (prekidač ili ključ–prekidač), kao i kombinacijama ovih sistema. Zaključavanje kod ručnih sistema izvodi se pomoću brave ugradive u završnu lamelu zastoja koja pokreće šipove i zabravljuje zastor u bočne vođice. Kod električnih pogona („ručnih” i daljinskih) zaključavanje obezbeđuje sam motor.

Može li stolarija da se iskrivi, koja i zašto?

Razlozi za krivljenje stolarije mogu biti raznovrsni, u jednom delu zavise od samog zahteva, u drugom zavise od vrste materijala od kojeg je stolarija napravljenja i u trećem od montaže.

Komentar zahteva kupca

Često kupci imaju zahteve da im se proizvede stolarija koja nije usklađena sa građevinskim propisima. Na insistiranje, fabrika proizvede takvu stolariju. Obično se to „obije o glavu”, a stolarija se deformiše. Do ovoga dolazi zbog povećanih dimenzija prozora, velikih krila, kao i težine usled ugradnje trostrukog stakla u krilu. To su preduslovi za krivljenje stolarije. Ne preporučuju se velika krila, veća nego što omogućuje lako rukovanje (otvaranje i zatvaranje). Svaki dvokrilni prozor može biti proizveden i kao asimetričan i time se može svesti dimenzija „radnog” krila na pravu meru. Vrsta objekta i lokacija na kojoj se nalazi (more, planina i sl.) su parametri koji utiču na izbor vrste stolarije.

Šta utiče na deformaciju drvene stolarije?

Stolarija može da se iskrivi kada se izabere još proizvoda koji ne mogu da garantuju mehaničku čvrstoću, odgovarajuću vlažnost kao i pravilnu zaštitu drveta.Tokom vremena drvo se rasuši i u zavisnosti od spoljašnjih uticaja i same prirode drveta (rasporedu godova) počinje da se krivi na jednom ili više mesta. Krivljenje je najčešće izraženo na strani zaključavanja, zabravljivanja, obzirom da su sa druge strane šarke, koje drže pravac stolarije na više mesta, dok je na strani zabravljivanja samo jedna tačka koja drži stolariju. Na gornjem i donjem kraju dolazi do krivljenja. Ovo je samo jedan od najčešćih primera, postoje i mnogi drugi.

Prolaz toplote kroz prozor ne sme biti veći od 1,6W/m²K
Toplotni otpor drvenog okvira prozora raste s njegovom debljinom

Prilikom izbora drvene stolarije po mogućnosti izabrati lameliranu stolariju, gde je mogućnost krivljenja svedena na sporadične primere.

Šta utiče na deformaciju PVC stolarije?

Kupci često insistiraju na broju komora, zemlji porekla, a ne na samom kvalitetu profila. Svaki proizvođač prozora mora imati ateste akreditovane laboratorije za ispitivanje plastičnih profila. Proizvođači stolarije koji uvoze profile moraju od istih preuzeti te ateste. Domaći proizvođači stolarije i profila moraju izvršiti ispitivanja u odgovarajućoj akreditacionoj laboratoriji. U praksi se često pokazalo da npr. PVC stolarija od istog tipa materijala, a proizvedena u različitim radionicama nema isti kvalitet i funkcionalnost, pa iz tog razloga može doći i do deformacije stolarije. Sličan PVC profil u sebi može sadržati nedovoljno čelično ojačanje (oblik profila ojačanja, zidovi čeličnog lima tanki) ili ga čak i ne sadrži.

PVC-U stolarija, REHAU
Foto: REHAU, PVC-U stolarija,

Oblik i dimenzije čeličnog ojačanja zavise od dimenzija prozora i spratnosti ugradnje.

Problemi vezani za montažu PVC stolarije

Zbog specifičnosti, izuzetno je važno da se montaža izvrši na propisan način. Nestručna montaža može dovesti do uvijanja PVC stolarije, njenog krivljenja i poremećaja geometrijskih odnosa, koji su neophodni za nesmetan rad. Ovo prouzrokuje slabo zaptivanje i teškoće prilikom rukovanja.

Zašto stara stolarija „duva”?

Stara stolarija, koja je uglavnom od drveta „duva”, ne zaptiva dobro iz razloga što se drvo tokom vremena sasuši i iskrivi i stolarija izgubi svoja prvobitna svojstva. Stari prozori su izrađeni od punog drveta i podložni su bržem starenju za razliku od današnjih laminiranih drvenih prozora. Obzirom da je došlo do krivljenja, zaptivači ne naležu dobro i dopuštaju da vazduh nekontrolisano ulazi „duva”. Takođe, zaptivači u ovom slučaju dolaze u direktan dodir sa atmosferskim uticajem, oni postaju oštećeni i time se problem povećava. Vremenom, potrebno je vršiti podešavanje (štelovanje) kako bi krilo pravilno naleglo na štok (na žalost ovo je kod nas retko prisutno, obično se primeti kada je problem teško rešiv).

CE znak

Ukoliko proizvođač iz naše zemlju želi da izvozi stolariju u zemlje EU, potrebno je da proizvodi pridruže CE znak. CE znak se ne dobija, on se pridružuje.

Da bi se proizvodu pridružio CE znak potrebno je izvršiti ispitivanje fasadne stolarije u akreditacionoj laboratoriji Evropske unije. Potrebno je izvršiti ispitivanje vazdušne propustljivosti, vodonepropustljivosti i otpornosti na udar vetra. Na osnovu prethodno navedenih ispitivanja, koeficijent prolaza toplote, kao i zvučna izolaciona moć se mogu računati (to je dozvoljeno).

Pored toga, potrebno je izvršiti opis procesa proizvodnje i kontrole. Na taj način se garantuje da su prvi i bilo koji prozor napravljeni kvalitetno. Za pridruživanje CE znaka nije potreban ISO 9001. Najbliža akreditovana laboratorija je laboratorija „ift Hrvatska“ iz Zagreba, koja ima svoju ekspozituru u Slavonskom Brodu. Pod direktnom je kontrolom Instituta iz Rosenhajma. Laboratorija je savremeno opremljena i veoma dobro upravljana. Naše iskustvo sa ovom laboratorijom je veoma dobro.

Pišu: Prof. dr Dragan Škobalj, Mr Ivan Nikolić