Ivana Petronijević, inženjer arhitekture u Alumilu o subvencijama za zamenu stolarije

Podizanje nivoa energetske efikasnosti u objektima, počev od državnih i javnih, do poslovnih i porodičnih, jedan od najvažnijih zadataka, koji je sebi postavilo novo rukovodstvo Ministarstva rudarstva i energetike.

Uprava za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti biće ključna institucija za podršku građanima da povećaju energetsku efikasnost u svojim domovima. Uprava će imati na raspolaganju fond od oko 15 miliona eura namenjenih za povećanje energetske efikasnosti domaćinstava u Srbiji.

O subvencijama za zamenu stolarije razgovarali smo i sa Ivanom  Petronijević, Inženjerom arhitekture u kompaniji Alumil YU Industry A.D.

Kako komentarišete najavu iz Uprave za energetsku efikasnost koja se odnosi na zamenu stolarije i podršku građanima za povećanje energetske efikasnosti od 50% ukupnog iznosa?

Smatramo da je ova najava velik pomak napred u cilju unapređenja građevinske infrastrukture u Srbiji a samim tim i unapređenja kvaliteta života ljudi. Svakako, sprovođenje ove najave zahteva niz postupaka na nivou Vlade Srbije a u saradnji sa relevantnim nadležnim institucijama i bankama, ali smo optimistični da će u narednom periodu građani relativno jednostavno moći da apliciraju za ove najavljene subvencije.

Kroz naše članstvo u Savetu zelene gradnje Srbije, znamo da je talas renovacije energetske efikasnosti veoma aktuelan i u EU, ali i činjenicu da je energetska efikasnost samo deo globalne transformacije ka zelenom. Ova upućenost nas podstiče da svoj portfolio moramo još brže i intenzivnije usmeriti u zelenom pravcu jer se investicije već okreću tome.

Pored toga što naši profili ispunjavaju termičke uslove (buduće subvencije), najzastupljenije serije sadrže procenat recikliranog aluminijuma i poseduju EPD čime potvrđujemo svoju brigu o resursima i klimi i idemo ispred i u duhu sa budućim tržišnim zahtevima. Takođe, kao kompanija kroz više alata komuniciramo krajnje korisnike u cilju edukacije i lakšeg odabira odgovarajuće aluminijumske stolarije.

U svakom slučaju, spremni smo podržati ovu najavu Vlade Srbije i izaći u susret klijentima kada za to dođe vreme, ali se spremamo i za korak ispred.

Foto: Alumil / Izložbeni salon

Navodi se primer od 1500 eura za zamenu stolarije u stanu od 60 kvadratnih metara. Koliko je realan ovaj iznos?

Alumil se bavi proizvodnjom aluminijumskih profila za izradu stolarije i ne daje krajnjim korisnicima ponude koje obuhvataju izradu celog prozora, ugradnju i demontažu, a to su sve relevantne stavke za cenu.

Generalno ovaj iznos može biti realan, ali je teško dati cenu zamene stolarije samo na osnovu površine stana. Počev od toga da nije isto da li je stan od 60 m2 građen 1930. ili 1980. godine (odnosno moguće razlike u kubaturi tog prostora), pa preko veličine, forme i broja prozora odnosno vrata, pa nadalje.

Cena stolarije određuje se po pozicijama odnosno tipu prozora pomnoženo sa brojem komada. U cenu bivaju uračunati troškovi montaže novih i demontaže postojećih prozora.

Veoma često korisnici pitaju i za cenu po kvadratnom metru, što je takođe veoma neprecizno jer u nekim slučajevima građevinska situacija na objektu nalaže dosta pripremnih radova ili se stan nalazi na visokom spratu a prozor bude suviše velikih dimenzija da bi ušao u lift pa samim tim konačna cena biva veća.

Šta je vaša preporuka građanima i čitaocima našeg časopisa i portala www.prozorivrata.com?

Aluminijumski prozori imaju mnogo benefita u odnosu na PVC, pre svega po pitanju dimenzija profila i njihove formabilnosti, novije serije imaju unapređene termičke performanse, a nisu uvek skuplje rešenje.

Naprednije serije PVC su često veoma bliske cenama aluminijuma, naročito ako su u boji ili drvo dekoru. Kod aluminijuma primera radi, odabir profila u boji tek u malom procentu povećava cenu. Što se tiče trajnosti boje profila, aluminijumska stolarija čak i u beloj boji duži niz godina zadržava isti ton.

Alumil Showroom
Alumil Showroom

Pozivamo sve korisnike da dođu u naš izložbeni salon da pogledaju ili pronađu adekvatne vrste profila za svoj stambeni prostor a potom možemo da ih uputimo na nekoga od naših kupaca-partnera izvođača da izađe na lice mesta, uzme mere i da neobavezujuću ponudu.

Uvek je korisno ukoliko klijent prilikom posete salonu ponese i neku fotografiju stana u kome se menjaju prozori da bi naše kolege mogle brže da sagledaju situaciju i daju najadekvatniji predlog.

www.alumil.rs

Alumil Yu Industry a.d.
A. GTC SQUARE – Milutina Milankovića 11b,
11070 Novi Beograd, Srbija
T. +381 11 614 92 10
E. projektbiro@alumil.com
W. www.alumil.rs