Fasadni sistem Skylight

Estetsko resenje prirodnog osvetljenja jeste Skylıght sistem koji se primenjuje u moderno osvetljenim zgradama. Ugrađuje se na osnovu čelične konstrukcije uz pomoć alumunijskih profila koji formiraju drugi okvir. U ovim okvirıma prilagođavaju se odgovarajuce količine neprozirnog materıjala ili stakla.

Škola sa Skyligh fasadom
Slika 2 – Škola sa Skyligh fasadom

Konstrukcija Skylight fasadnog sistema

U skladu sa arhitektonskim projektom, Skylight fasadni sistem sastoji se od osnove čelične konstrukcıje sa pocinkovanim čeličnim cevima i kanala za kondenzaciju za koje su povezan aluminijski svetlarnıci vertikalno i horizotalno. Ova versta Skylight sistema ima široku primenu u bolnicama, hotelima, zatvorenım bazenima, tržnim centrıma i školskim objektıma.

Izgled fasadnog sistema
Sika 3 – Izgled fasadnog sistema

Aluminijski profili koji se koriste moraju biti u saglasnosti sa USA standardima AA 6063-T5 ili prema Evropskim i Turskim standardima 6060-T5 / 6063-T5. Takođe, od proizvođača se traži EN 12020-1, sertifikat kvaliteta robe. Ovaj standard se zasniva na boljem radu i saradnji između profila.

Neograničene mogućnosti dizajna i oblikovanja aluminijuma pružaju ekonomsko rešenje za veoma složene izolacione detalje. Prvenstveno se ovaj sistem koristi kod toplotnih izolacija kao i kod vazdušne i vodene izolacije. Takođe, koristi se i kod zvučnih izolacija sa minimalnom količinom prenosa zvuka, a po potrebi može da se koristi za dobijanje dnevne svetlosti i dobijanje udobnijeg radnog prostora.

Proizvod za sistemska rešenja za vertikalne fasade i skylghts
Slika 4 – Proizvod za sistemska rešenja za vertikalne fasade i skylghts

Pojedini proizvođači omogućavaju mali nagib stakla u okvirima fasade.Minnimalni nagib je 10 stepeni za pojedinačne staklene jedinice, i 15 stepeni za dvostruko zastaakljivanje. Ova opcija pruža fleksibilnost u izgradnji kosgo krova, pretkomorne nadstrešnice i piramide koje su u potpunosti kompatibine u skladu sa vertikalnom fasadom.