Fasada od eloksiranih aluminijumskih pločica u tri oblika

Ravensbourne koledž dizajniran je i projektovan od strane inostranih oficijalnih arhitekata. Fasada je sastavljena od 28.000 eloksiranih aluminijum pločica u tri različita oblika i boje. Popločana fasada je perforirana okruglim prozorima različitih veličina, raspoređenih u dva reda koji pružaju pogled na panorama ili okolinu grada.

Ravensbourne panorama
Slika 2 – Ravensbourne panorama

Sam obrazac pločica određen je veličinom i pozicioniranjem prozorskih otvora, dok veličina prozora zavisi od odgovarajućih funkcija.

Perforacije na severnoj strani su veće i češće od onih u južnom delu, zbog regulisanja nivoa osvetljenja.

Panorama Ravensbourne-a noću
Slika 3 – Panorama Ravensbourne-a noću

Objekat koledža

Koledž ima površinu od 17,000m² u kojem se može smestiti 1.400 učenika u interdisciplinarnom, letnjem radnom prostoru, sa preko četiri međusobno povezana sprata. Prizemlje sadrži 1,700m² javnog maloprodajnog prostora.

Novi urbanistički i arhitektonski projekat
Slika 4 – Novi urbanistički i arhitektonski projekat

Atrijum na podignutoj platformi, na severnom ulazu, namenjen je za upotrebu od strane javnosti, dok južna strana sadrži atrijum za studente i zaposlene, suspendovan čeličnim nosačima preko prizemlja amfiteatra. Unutrašnjost se prostire od istoka prema zapadu. Atrium stepenice pružaju vidokrug na čitavu zgradu, izlažući sve aktivnosti zastupljene na koledžu.

Dizajn  Ravensbourne – a

Nova zgrada za Ravensbourne, univerzitetski koledž je inovacija među digitalnim medijima i u dizajnu. Ravensbourne  ima za cilj da edukuje i ispuni zahteve ljudi koji borave u njoj.

Fasada koledža
Slika 5 – Fasada koledža

Zgrada je dizajnirana tako da stimuliše životnu sredinu i radnu praksu kreativnih profesionlaca, pružajući najbolje. Glavna strategija dizajna zgrade je da proizvede strukturu koja će okupiti različite discipline pod jednim krovom.