Danas počinju prijave privrednika za program ekonomskih mera

Posle odluka Vlade Srbije u vezi sa pomoći privrednicima, ministar finansija Siniša Mali je pozvao privrednike da se prijave za program ekonomskih mera.

„Primena ovih ekonomskih mera počinje danas i svi zainteresovani moći će da se prijave, i to kroz poresku prijavu, koju i inače popunjavaju. Pozivam sve privrednike, mikro, mala, srednja i velika perduzeća da iskoriste ove pogodnosti, jer je u pitanju zaista velika podrška za vaše poslovanje. Država je uz vas, a to smo pokazali kroz ovaj paket mera“, istakao je Mali.

U toku današnjeg dana biće objavljen i poziv Fonda za razvoj za pomoć privrednicima u održavanju likvidnosti, a do četvrtka naredne nedelje biće završen i pravni okvir za garantnu šemu za podršku privredi, odnosno preduzetnicima, mikro, malim i srednjim preduzećima.

Prva uredba odnosi se na mere poreske politike i direktnu pomoć privatnom sektoru, objašnjava ministar. Mere podrazumevaju odlaganje plaćanja poreza i doprinosa na zarade za preduzeća u privatnom sektoru, tokom trajanja vanrednog stanja, a u periodu od tri meseca, uz kasniju otplatu nastale obaveze u ratama, sa početkom najranije od 2021. godine. Mera se odnosi na privredne subjekte, uključujući i ogranke i predstavništva stranih pravnih lica.

Odlaže se plaćanje poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada do 04.01.2021, a procedura je, po rečima ministra navodi da je procedura maksimalno pojednostavljena.

Ministar je izrazio očekivanja da će u prvih deset dana maja biti uplaćen minimalac svakom zaposlenom u privatnom sektoru za koji se poslodavac prijavi da bude deo ovog programa.

Pojašnjava i da pogodnosti iz ove uredbe mogu da koriste i preduzetnici koji su registrovali privremeni prestanak obavljanja delatnosti najranije na dan 15.03.2020. godine, što je inače bilo jedno od najčešćih pitanja, te je, navodi ministar, sada i to definisano uredbom.

Predviđena je i direktna pomoć velikim preduzećima u vidu uplate bespovratnih novčanih sredstava u iznosu od 50% osnovne minimalne neto zarade za mart 2020. godine, i to za zaposlene kojima je rešenjem utvrđen prekid rada nakon uvođenja vanrednog stanja.

Isplata će se takođe vršiti u maju, junu i julu, u iznosu 50% minimalne zarade za mesec mart.

„I oni su u obavezi da otvore namenski račun, preko koga će ići ta isplata. Nakon poslednje uplaćene rate, poslodavci su u obavezi da tri meseca zadrže radnike. Nama je bilo važno da se i u ovom slučaju osiguramo da neće biti otpuštanja“, ističe Mali.

„Pri popunjavanju poreske prijave, kao dan početka plaćanja poreza stavićete taj datum. I to je sve što treba da uradite. Želeli smo da vam maksimalno pojednostavimo, jer je privreda to od nas i tražila. Samim tim, prijavljujete se automatski i za novčanu pomoć u iznosu od 30.000 dinara“, kaže ministar.

Plaćanje ove poreske obaveze će početi od januara sledeće godine i to na najviše 24 mesečne rate, bez plaćanja kamate, a biće odloženo i plaćanje i akontacije poreza na dobit pravnih lica za mart, april, i maj 2020. godine do predaje konačne poreske prijave za porez na dobit pravnih lica za 2020. godinu. „Bili smo malo fleksibilniji, tako da ako ste u međuvremenu vratili radnike na posao, do dana stupanja na snagu ove uredbe, što je danas, moći ćete da koristite ove mere“, pojasnio je resorni ministar.

„Kada je reč o uplati bespovratnih novčanih sredstava iz budžeta, u iznosu od oko 30.000 dinara, na njih imaju pravo: preduzetnik, preduzetnik paušalac, preduzetnik poljoprivrednik, preduzetnik drugo lice, pravna lica koja su razvrstana kao mikro, mala i srednja. Isplata će početi u maju i ide u tri rate – maj, jun i jul, a svaka firma otvoriće za to namenski račun, uključujući i paušalce, preko koga će se taj novac uplatiti, tako da sigurno bude prosleđen zaposlenima“, rekao je Siniša Mali.

Izvor:Blic