CE oznaka za izolacione staklene jedinice sa izjednačavanjem pritiska

Integrisan u ivicu zastakljivanja višeslojnih izolacionih staklenih jedinica, Swisspacer Air osigurava kontinuirano izjednačavanje pritiska sa okolinom, čime ublažava klimatske uticaje. Termopan stakla sa Swisspacer Air su priznata kao regulisani građevinski proizvodi na nemačkom tržištu od 2019. godine zahvaljujući nacionalnom tehničkom odobrenju (abZ) od strane DIBt. U saradnji sa Swisspacer-om i Saint-Gobain Glassolutions Isolierglas-Center, sada su postavljeni temelji za omogućavanje označavanja CE znakom putem tehničke procene (ETA).

Kao mala komponenta u ivici zastakljivanja izolacionih stakla, Swisspacer Air može minimizirati oštećenja koja mogu nastati zbog prekomernog ili negativnog pritiska u prostoru između stakala, na primer usled razlika u visini tokom transporta ili zbog klimatskih opterećenja. Trajno rasterećenje pritiska obezbeđuje da izolaciono staklo zadrži svoju funkciju i kvalitet na dugi rok. Rizik od zakrivljenih stakala, lomljenja stakla i prevremenog starenja usled prevelikog naprezanja ivice zastakljenja je značajno smanjen.

Ako su izolacione staklene jedinice označene sa Swisspacer Air, one se smatraju regulisanim građevinskim proizvodima u Nemačkoj zbog abZ.. Međutim, označavanje CE znakom je neophodno za međunarodnu prodaju. Proizvođači ga koriste kako bi deklarisali da njihov proizvod ispunjava odgovarajuće zahteve Uredbe o građevinskim proizvodima. Za staklo u građevinskoj industriji, ovo je regulisano standardom EN 1279, koji pokriva samo zaptivene višeslojne izolacione staklene jedinice.

Swisspacer Air je mali komponent koji obezbeđuje kontinuiranu izjednačenost pritiska u prostoru između stakala
foto: © Swisspacer

CE označavanje sa ETA

Evropsko tehničko ocenjivanje (ETA) predstavlja opciju koja omogućava proizvođačima da dobiju CE oznaku za svoje proizvode. ETA se može aplicirati za građevinske proizvode koji nisu ili nisu potpuno obuhvaćeni harmonizovanim standardom, kao što je slučaj sa Swisspacer Air.

Osnova za izdavanje ETA-e je tehnička specifikacija koja sadrži relevantne postupke ocenjivanja, tzv. „Evropski dokument o oceni“ (EAD). Poput harmonizovanog standarda, ovaj EAD se smatra harmonizovanom tehničkom specifikacijom. Za izolaciona stakla u kojima prostor između stakala nije hermetički zatvoren, nedostajala je upravo ova osnova.

Saint-Gobain Isolierglas-Center i Swisspacer zajednički su razvili osnovni EAD za izolaciona stakla sa izjednačenim pritiskom i stvorili inicijalnu ETA na toj osnovi. Obe su sada odobrene od strane EU. Ceo proces je pratila ift Rosenheim, koja je takođe sprovela testove na Swisspacer Air u okviru odobrenja DIBt.

Sa sada dostupnim "Evropskim dokumentom o proceni (EAD)", stvorena je osnova za proizvođače termoizolacionih staklenih jedinica da započnu postupak dobijanja Tehničkog odobrenja (ETA) - a time i označavanja CE znakom - za svoje termoizolacione staklene proizvode sa Swisspacer Air
foto: © Swisspacer

Bolji uslovi za prodaju

„Mnogi proizvođači izolacionih stakala i proizvođači prozora prodaju svoje proizvode širom EU“, kaže Sara Sattler, menadžer prodaje i marketinga u kompaniji Swisspacer.

CE oznaka je preduslov za neometano kretanje robe unutar Evrope. Takođe pruža vlasnicima zgrada sigurnost da građevinski proizvod besprekorno funkcioniše.

Klimatski opterećenja mogu se smanjiti pomoću Swisspacer Air. CE oznaka za staklo s oslobađanjem pritiska, što je sada moguće, stvara pouzdan okvir za međunarodnu prodaju
foto: © Swisspacer

„Za nas je prirodno podržati naše klijente da iskoriste tržišni potencijal izolacionih stakala sa izjednačenim pritiskom“, naglašava Sara Sattler. „Zato smo sarađivali sa našim kolegama iz Glassolutions kako bismo pokrenuli proces – i radujemo se što imamo prvu ETA za izolaciona stakla sa izjednačenim pritiskom, koja je pregledana i odobrena od strane EU.“

ETA za izolaciona stakla sa Swisspacer Air

ETA, koja sada stoji na raspolaganju Glassolutions, definiše, između ostalog, performanse Swisspacer Air, odnosno brzinu izjednačenja pritiska u prostoru između stakala. Relevantna osnova je vremenska konstanta koja varira u zavisnosti od strukture izolacionog stakla.

EAD postavlja temelje za sve proizvođače izolacionih stakala da započnu proces dobijanja ETA-e – a time i CE oznake – za svoje izolacione staklene proizvode sa Swisspacer Air.

U saradnji sa kompanijom Swisspacer i centrom za izolaciona stakla Saint-Gobain Glassolutions Isolierglas-Center, prva ETA za izolaciona staklena jedinica sa izjednaćenim pritiskom je pregledana i odobrena od strane EU
foto: © Swisspacer

„Želimo da pomognemo našim klijentima u ovom procesu na najbolji mogući način i rado ćemo podeliti svoje iskustvo“, naglašava Sara Sattler. „Zainteresovane strane nas mogu kontaktirati direktno putem marketing@swisspacer.com kako bi razmenile iskustva.

Pomoću online alata Caluwin, proizvođači izolacionih stakala i proizvođači prozora već mogu proveriti da li upotreba Swisspacer Air može postići potrebno izjednačavanje pritiska kako bi se sprečile štete od klimatskih opterećenja. I to može biti urađeno individualno za određena izolaciona stakla i uzimajući u obzir određene uslove kao što su klimatske zone i razlike u visini tokom transporta.

Novi logo Swisspacer

SWISSPACER Vetrotech Saint-Gobain (International) AG
Contact: Katrin Lückhoff
Sonnenwiesenstraße 15
CH-8280 Kreuzlingen
katrin.lueckhoff@saint-gobain.com
www.swisspacer.com