Automatizovan proces za čišćenje boja i obnavljanje kaustične sode

Sistematski i zajednički napor za smanjenje ekološkog otiska i industrijskog otpada više nije samo ekološka svest već apsolutna nužnost. U ELVIAL-u optimizuju njihove procese kako bi smanjili emisiju CO2. I to rade s punim srcem, jer je zaštita životne sredine za njih prioritet.

Aktivno štite životnu sredinu

U skladu sa ovim ciljem i bez ikakve ugovorne obaveze prema bilo kojem zakonu ili uslovu zaštite životne sredine, uložili su i sledili holistički pristup smanjenju njihovog ekološkog otiska zasnovan na principu: Smanji, ponovno koristi, recikliraj i oporavi. Uložili su u efikasan sistem za oporavak i implementirali pojednostavljene prakse upravljanja sirovinama i otpadom, uspevši da potroše minimalnu količinu kaustične sode za čišćenje kalupa i otpad da svedu na minimum koji nastaje u njihovom proizvodnom procesu. Na ovaj način, celokupan proces čišćenja kalupa omogućava do 87% oporavak kaustične sode i odgovarajuće smanjenje otpada od sode.

Automatizovan proces za čišćenje boja i obnavljanje kaustične sode
foto: Elvial

Kako funkcioniše sistem za reciklažu?

Princip rada sistema za reciklažu zasniva se na razdvajanju kaustične sode i aluminijum hidroksida proizvedenih tokom čišćenja kalupa i reciklaže kaustične sode. Postrojenje je opremljeno sistemom za razdvajanje (centrifugiranje) otpada koji nastaje, dok za gasne zagađivače proizvedene isparavanjem kaustične sode, postrojenje ima posebnu instalaciju za prikupljanje i filtriranje gasnog otpada (skruberi) tako da se u životnu sredinu ispuštaju potpuno bez mirisa i gasnih hemijskih jedinjenja ili čestica štetnih za okolinu.

Istovremeno, specijalni drenažni bunari sakupljaju kaustičnu sodu u slučaju prelivanja sistema, čime se osigurava da se nijedna količina kaustične sode neće apsorbovati sa poda fabrike i preko njega iz tla. Količina kaustične sode koja može biti sakupljena koristi se za neutralizaciju u postrojenju za tretman otpadnih voda elektrostatčkog premaza, čime se doprinosi boljem upravljanju otpadom i sirovinama.

Automatizovan proces za čišćenje boja i obnavljanje kaustične sode
foto: Elvial

Rezultat

Rezultujući krajnji proizvodi su:

  1. Kaustična soda bez aluminijuma koja se ponovo koristi
  2. Dehidrirani aluminijum-hidroksid koji se upućuje na reciklažu i potpunu obnovu u sredstvima za čišćenje od strane specijalizovane upravljačke kompanije.

Visoka efikasnost automatizovanog sistema postigla je smanjenje ukupne količine otpada za 30% već prve godine rada, dok su smanjene potrebe za snabdevanjem kaustičnom sodom – uštede srazmerne stopi oporavka – što značajno doprinosi strategiji kompanije za zelene i održive lance snabdevanja.

Ovo je samo jedan mali element višestrukog procesa koji, kao celina i sa svakom narednom godinom, unapređu. Ostaju posvećeni njihovoj viziji za zelenu budućnost i čistiju životnu sredinu, i garantuju da će uložiti svaki napor da to postignu.

Štite životnu sredinu u PRAKSI i koriste mogućnosti održivosti sa ciljem kontinuiranog unapređenja.

www.elvial-i2.eu

www.elvial.com