PRESS GLASS je sačuvao 750 tona prirodnih resursa

Prema istraživanju koje je sproveo Interseroh, koji je nezavisna jedinica, PRESS GLASS je sačuvao 562 tone prirodnih resursa u svojim postrijenjima u 2016. godini. Na ovaj način kompanija je, takođe, smanjila emisiju efekta staklene baše za 103 tone. Reciklirajući plastiku, čelik, papir i drvo.

Mnogo godina PRESS GLASS je implementirao aktivnosti koje su u skladu sa očuvanjem okoline i prirodnih reursa.

„Znamo koliko je važno da poslujemo u skladu sa zaštitom životne sredine tako da uvek vodimo računa o čuvanju prirodnih resursa pri proizvodnji. Preko 10 godina naša proizvodnja je u skladu sa globalnim sistemom za zaštitu okoline ISO 14001. Činjenica da smo se pridružili i programu „Resources SAVED“, koji ima za cilj da štiti prirodne resurse reciklažom je dokaz da su sve naše aktivnosti posvećene zaštiti prirode“, govori Anna Drabczyk, OHS, specijalista okoline, koordinatori za zaštitu okoline u kompaniji PRESS GLASS.

Kompanija je uspela da sačuva ukupno 753 tone prirodnih resursa i smanji efekat staklene bašte za 193 tone u okviru svojih programa do sada.

Sertifikat Resources SAVED, kompanija PRESS GLASS

Pročitajte više o „Resources SAVED“ programu
Zaštita okoline u kompaniji PRESS GLASS

PRESS GLASS d.o.o. Hrvatska
Ulica dr. Marijana Mlinarića 5, Poduzetnička Zona Jalžabet, 42203 Jalžabet
T. +385 42 62 90 01
E. varazdin@pressglass.com
W. www.pressglass.com

PRESS GLASS SA Poljska
Nowa Wies, ul. Kopalniana 9 42-262 Poczesna
T. +48 34 327 50 69
E. nowawies@pressglass.com