Zeleni zidovi kao elementi moderne arhitekture

Zeleni elementi u arhitektonskoj kompoziciji koji poslednjih godina postaju sve prisutniji u svetu arhitekture, dizajna i građevinarstva, jesu potvrda činjenice da savremeni čovek sve više ima potrebu da je u interakciji sa prirodom u svom okruženju. Sve je jača potreba za boljim kontaktom sa prirodom i susedstvom koje će mogućiti oslobađanje od svakodnevnog stresa.

Zeleni elementi u arhitektonskim kompozicijama o kojima pričamo obično se javljaju u obliku zelenog krova i/ili zelene fasade. Ovi elementi pored značajne estetske funkcije koju imaju, doprinose formiranju ravnoteže između čoveka i životne sredine, a daju i značajne efekte u poboljšanju energetske efikasnosti. Zeleni elementi omogućavaju upravljanje toplotom na različitim nivoima objekta i obezbeđuju najefikasniji procenat energetske uštede.

Zeleni krovovi i zelene fasade pružaju kvalitetan sistem izolacije koji garantuje niske toplotne gubitke i visok nivo udobnosti.

Zelene fasade - Projekat: “Vertical forest”, arhitekta Stefano Boeri, Švajcarska
Projekat: “Vertical forest”, arhitekta Stefano Boeri, Švajcarska

Šta je to zeleni zid?

Zeleni zid ili vertikalna bašta je sistem koji se sastoji iz podkonstrukcije, supstrata /zemlje u kojem su inplementirane biljke i koji je pričvršćen za zid. Može biti instaliran na spoljašnjem zidu (fasadi) ili instaliran u enterijeru na unutrašnjem zidu.

Zeleni zid – element fasadne kompozicije

Zeleni zid kao element fasadne kompozicije može imati nekolimo svojih podvarijanti. Može biti dominantan element fasade tako što će biti instaliran preko cele jedne fasadne površine, ili kao kompletan omotač zgrade.

Veoma efektan pristup u inplementaciji može biti kao detalj/deo fasade. Modularni pristup kod ovakvih rešenja može omogućiti da se dođe do izuzetno kreativnih rešenja. Kao element koji dodatno podcrtava kompoziciju fasade može poslužiti i osvetljenje koje u većernjim časovima daje novu dimenziju ambijentu.

Zeleni zid – element i akcenat u enterijeru

Zeleni zid kao element enterijerske kompozicije može biti efektno rešenje kao deo već nekog zida ili zaseban element u prostoru. Posebno su interesantna rešenja koja u kompoziciji imaju elemente vode i osvetljenje. Kompozicije mogu varirati od pokrivanja cele površine zida, preko dela zida do detalja u okviru zida. Detalji mogu biti potcrtani osvetljenjem ili koloritom samog zida ili pak teksturom zida koji daju dodatni kvalitet kompoziciji i enterijeru.

Zeleni zid – element urbane kompozicije

Kako prostori u okviru enterijera (holovi, čekaonice, restorani…) koji imaju funkciju javnog okupljanja daju mogućnost za primenu zelenih zidova, tako prirodni sled povezivanja ovakvih prostora sa urbanim okruženjem (eksterijerom) omogućava da se element zelenog zida pojavi kao dopuna urbanom mobilijaru i pruži dodatni kvalitet u urbanom prostoru.

Autor: Nataša Komljenović dipl.inž.arh.

Izvor: arhingreen.rs