Vlasnik kompanije Unidas o najavljenim subvencijama za zamenu stolarije

Novi Zakon o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije donet je kako bi država pomogla građanima da zamene stolariju i da poprave izolaciju, kako ne bismo bili država u kojoj se troši oko četiri puta više energije nego u EU.

Važno je spomenuti da u junu očekujemo formiranje Uprave za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti koja će imati fond od 15 miliona eura namenjenih za povećanje energetske efikasnosti. Pored zamene stolarije građani će moći da se prijave za izradu fasade, nabavku ili zamenu kotlova i grejnih tela.

O najavljenim subvencijama, razgovarali smo i sa gospodinom Draganom Bojovićem, vlasnikom kompanije Unidas doo.

Kako komentarišete najavu iz Uprave za energetsku efikasnost koja se odnosi na zamenu stolarije i podršku građanima za povećanje energetske efikasnosti od 50% ukupnog iznosa?

Malo je nejasno šta mislite pod Upravom za energetsku efikasnost. Postoji Sekreterijat za energetiku grada Beograda koji već uveliko vrši zamenu stolarije i poboljšanje energetske efikasnosti objekata pod upravom Grada gde spadaju i objekti pod zaštitom države sa posebnim zahtevima. Drugu grupu čine razne agencije i banke sa povoljnom vrstom kreditiranja. Visina i obim učešća države još uvek nije do kraja definisana. Isto tako sredstva za ove namene ne bi trebalo da budu uslovljena kvadraturom niti vrstom stolarije i pored toga što postoje mogućnosti zloupotrebe.

Navodi se primer od 1500 eura za zamenu stolarije u stanu od 60 kvadratnih metara. Koliko je realan ovaj iznos?

Vezati se za fiksni iznos ni malo nije u funkciji poboljšanja energetske efikasnosti pa tako za stan od 60 m2 minimalna kvadratura prozora je negde 10% od površine stana a to znači 6 m2. U praksi je najčešći slučaj da je površina stolarije na stanu od 60 m2 15-20% a to je između 9 i 12 m2 stolarije. Zbog lakšeg računa uzećemo da je to 10 m2.
Cena prozora u PVC-u iznosi od 120-150 eur/m2, aluminijumu između 180-200 eur/m2 i drvene stolarije 180-200 eur/m2. U ovom slučaju za stan od 60 m2 PVC stolarija iznosi od 1.200-1.500 eur, aluminijum i drvo 1.800 do 2.000 eur. Na ovu cenu treba dodati i troškove oko 20% vrednosti za ugradnju i obradu zida oko prozora. Ovo su cene bez roletni i komarnika i bilo kakve dodatne opreme.

Drveni prozori
Foto: Unidas / Kupovinom drvenog prozora pomažete podmlađivanje šumskog fonda

Šta je vaša preporuka građanima i čitaocima našeg časopisa i portala www.prozorivrata.com?

Svaki od prozora mora da poseduje sertifikate sa karakteristikama obavezujućim od strane države a to je Uw = 1.5 W/m2K, što je maksimalno dozvoljen koeficijent termičke provodljivosti CELOG prozora.

Napominjemo da loše ugrađen prozor kao i prozor koji loše dihtuje, odnosno ne dihtuje, ne može se uopšte kategorizovati, tj. ne spada ni u jednu kategoriju. Opšte je poznata stvar da produvavanje kod stare stolarije između prozora i zida čini veći problem u dihtovanju nego sam prozor.

Isto to se odnosi i na kutiju za roletnu kao sastavni deo prozora. Mišljenja smo da je cena od 1500 eura za stan od 60 m2 mala i da favorizuje PVC stolarije skromnijeg cenovnog ranga a to znači da ne može u potpunosti zadovoljiti tražene kriterijume. Upit za konkurse za građevinsku stolariju bi trebalo da bude kompleksnije urađen i da uzima u obzir veći broj faktora kao što su različite površine prozora u odnosu na kvadraturu stanova, spratnost, prostorna orijentisanost stana itd. Sve ovo moguće je uz jedan skromni program prilagoditi zahtevu i, ujedno, mogućnostima stanara. Ceo ovaj postupak treba da bude jeftin i brzo izvodljiv bez komplikacija i administrativnih prepreka, a u isto vreme potrebno je da omogući vlasnicima stanova izbor u nabavci stolarije.

Unidas

UNIDAS d.o.o.
Đuje i Dragoljuba 1b, 11090 Beograd
T. +381 11 233 4699
T. +381 11 232 2888
M. +381 63 327 146
office@unidas.biz
www.unidas.co.rs