Uloga vrata i prozora u svakom prostoru

Fasadni otvori, i vrata i prozori, mogu uticati kako na karakteristike samog objekta, tako i na njegov izgled. No, i pored estetskih kriterijuma koji treba da budu zadovoljavajući i usklađeni sa tehničkim i arhitektonskim svojstvima objekta, važni su i funkcionalni jer stolarija, pre svega, treba da omogući prodor dovoljne količine svetlosti i toplote, provetravanje prostora, ali i da zaštiti objekat od prirodnih neprilika, te da pruži termo i zvučnu izolaciju.

Performanse vrata i prozora s vremenom se menjaju i unapređuju, prateći razvoj arhitekture i tehnološki napredak, te su danas neretko i celi zidovi od stakla, što uslovljava razvoj njihove energetske efikasnosti, ali i atraktivnosti. Takođe, svakim danom sve su veći i zahtevi na koje treba da odgovore, kako u pogledu izgleda, tako i funkcionalnosti.

Prozori se razlikuju prvenstveno u zavisnosti od materijala od kojeg su izrađeni, drveta, PVC-a, aluminijuma, gde taj izbor, osim ličnim preferencijama, može biti uslovljen i svrhom objekta, odnosno veličinom fasadnog otvora, pri čemu svaki od njih ima niz prednosti.

PVC stolarija u boji
PVC stolarija u boji

Kada biramo profile valja znati da na izbor mogu uticati i boje, te i širina profila, no danas je proizvodnja toliko unapređena i razvijena da, na primer, prozori od PVC-a mogu biti i u jarkim bojama ili pak oponašati strukturu drveta, dok se profili proizvode u mnogo manjim dimenzijama, čime se povećava i prostor staklene jedinice.

Autor: Sanja Dakić, novinar