Tehnomarket predstavlja Sistem LINEAL W-THERM 104

Sistem LINEAL W-THERM 104 je jedan od šest iz serije LINEAL i predstavlja sistem aluminijumskih profila sa termičkim prekidom i masivnom drvenom oblogom sa unutrašnje strane, specijalno projektovanih za izradu elemenata prozora i balkonskih vrata sa ugradnom dubinom štoka od 104mm.

Sistem je dizajniran tako da zadovoljava savremene zahteve na polju energetske efikasnosti, kao i ostale uslove nepohodne za bezbedan i udoban radni i životni prostor.

Tehnomarket d.o.o., Sistem LINEAL W-THERM 104 tabela
Tehnomarket d.o.o., Sistem LINEAL W-THERM 104 tabela

Prilikom projektovanja elemenata sistema posebna pažnja je posvećena odabiru materijala koji vrše funkciju termičkog prekida u sklopu profila. Na ovaj način postignute su maksimalne termoizolacione karakteristike Uf≈1,20W/m²K, odnosno Uw≈0,79W/m²K.

  • Sistem LINEAL W-THERM 104 omogućava ugradnju standardnog okova u EURO 1 žljeb i okova za PVC u EURO 16mm žljeb.
  • Podržane ispune i staklo paketi od 41 do 61mm sa EPDM zaptivkama koje poseduju integrisanu barijeru protiv produvavanja.
  • Zaptivanje u zoni spoja štoka i krila je trostruko, preko tri trajno elastične EPDM zaptivke otporne na UV zračenje.
  • Drvena masivna obloga sa unutrašnje strane je od tvrdog drveta (hrast, bukva, mahagoni…) zaštićena različitim tipovima akrilne zaštite izuzetne postojanosti. Drveni profili su postavljeni na aluminijumsku noseću konstrukciju poliamidnim patent spojnicama koje dozvoljavaju međusobnu dilataciju različitih materijala. Drvena obloga poboljšava termička i zvučna svojstva elementa. Dizajn drvene obloge je originalan i estetski jedinstven.
  • Izolaciona svojstva sistema potvrđena su kroz rezultate ispitivanja toplotnih performansi. Takođe, ispitivanja su urađena i za otpornost na udare vetra, propuštanje vazduha i vode, kao i za zvučnu izolaciju
  • Sistem omogućava ugradnju namenskog Tehnomarket okova u EURO 1 žljeb ili Eugen-Notter okova bez vidljivih šarki.
  • Osnovna spoljašnja dimenzija štoka od 65mm.

Sistem LINEAL W-THERM 104

 

Preuzmite tehnički opis sistema LINEAL W-THERM 104
Preuzmite IFT sertifikate
Preuzmite kataloge

www.tehnomarket.com

Tehnomarket d.o.o
A. Skadarska 73, 26101 Pančevo, Srbija
T. +381 13 307 700
F. +381 13 307 799
E. profil@tehnomarket.com
W. www.tehnomarket.com