Budući energetski sistemi u Vojvodini

Ulaganje u obnovljive izvore energije

Investiciona konferencija SEE ENERGY – Connect & Supply II 2020 1. i 2. oktobar 2020., hotel Sheraton Novi Sad

BIOMASA ● SOLARNA ENERGIJA ● ENERGETSKA EFIKASNOST U GRAĐEVINARSTVU

Druga po redu investiciona konferencija u organizaciji Nacionalne asocijacije za biomasu ‘SERBIO’ u partnerstvu sa GIZ DKTI I AMBERO Consulting bavi se temama zelene energije u poljoprivredi i građevinarstvu.

Konferencija ima podršku od Svetske i Evropske asocijacije za biomasu, a ukoliko situacija sa virusom dozvoli, imaćemo priliku da ugostimo i predstavnike ovih organizacija.

Cilj SEE Energy konferencije je povezivanje renomiranih kompanija i međunarodnih institucija iz sektora obnovljivih izvora energije, kako bi se dodatno podstakao razvoj OIE sektora u regionu jugoistočne Evrope i kako bi se uspostavili novi poslovni kontakti između velikih kompanija, MSP sektora i lokalnih poljoprivrednih proizvođača.

Takođe prisutni će biti u mogućnosti da se upoznaju sa analizom i predstavljanjem dostupnih podsticaja, kreditnih linija i institucionalne pomoći za realizaciju investicionih projekata u energetici sa akcentom na analizu resursa i ograničavajućih faktora.

U toku dvodnevne konferencije održaće se i B2B poslovni sastanci koji će prisutnima omogućiti priliku za sticanje novih poslovnih kontakata ali i potencijalnih klijenata/partnera.

Prisustvo na konferenciji je besplatno uz obaveznu registraciju na see-energy@serbio.rs. Ukoliko želite da predstavite projekat ili kompaniju, možete kontaktirati menadžera projekta na e-mail jelena.buncic@serbio.rs. Program konferencije i njene učesnike možete videti na web stranici organizatora www.serbio.rs

Serbio logo

Nacionalna asocijacija za biomasu SERBIO
Bulevar Mihajla Pupina 6/6, 21 000 Novi Sad
+381 21 382 35 33
office@serbio.rs
www.serbio.rs