SIGRAM – zgrada koja je postavila standarde modernih nebodera

ARHITEKTURA
Neboder

* Sigram zgrada (Seagram Building) je neboder lociran u Park aveniji na Menhetnu, u Njujorku. Veliki trg u podnožju objekta, luksuzni lobi u prirodnom kamenu i prepoznatljiva fasada od bronze i stakla delo je nemačko-američkog arhitekte Ludviga Misa van der Roe (Ludwig Mies van der Rohe) koji se, zajedno sa Korbizijeom, Valterom Gropijusom i Frenkom Lojdom Rajtom, smatra pionirom moderne u arhitekturi. *

Zgrada je visoka 157m i ima 38 spratova. Njena gradnja završena je 1958. godine. Sigram zgrada je prepoznatljiv primer funkcionalističke estetike i upečatljiv objekat arhitekture moderne u službi velike korporacije. Dizajnirana je kao sedište za kanadsku destileriju pića „Džozef E. Sigram i sinovi“ (Joseph E. Seagram & Sons), a naslednica Filis Lambert (Phyllis Lambert) aktivno se tokom dizajna interesovala za projekat.
Tada već prominentni i svetski poznati arhitekta internacionalnog stila, Mis van der Roe je od Filis Lambert dobio neograničen budžet i odrešene ruke za projekat. Rezultirajuća struktura – Sigram zgrada – i stil u kojem je izgrađena imala je ogroman uticaj na američku arhitekturu. Jedna od glavnih karakteristika stila bila je da izrazi strukturu objekta na njegovoj spoljašnjosti. Stil u kom je objekat izgrađen je tvrdio da ukoliko se strukturalni elementi zgrade učine vidljivim oni mogu da zamene formalnu dekoraciju postajući sami po sebi novi dekor zgrade i na ovaj način mnogo iskrenije komuniciraju dekorativnu ulogu nego bilo koji drugi sistem i oblik ukrašavanja na zgradi. Mis je smatrao da noseća struktura zgrade treba da bude vidljiva.

Ludwig Mies van der Rohe
Ludwig Mies van der Rohe, Seagram Building

* Sigram zgrada je, kao i svaka druga zgrada velikog gabarita u to vreme, bila projektovana sa nosećom čeličnom konstrukcijom o koju su bili okačeni spoljašnji, nenoseći, zidovi-zavese. *

Mis je želeo da sama čelična struktura bude ogoljena i vidljiva, međutim, američki zakoni su zahtevali da svaki element noseće čelične konstrukcije bude obložen vatrootpornim materijalom, obično betonom, jer bi nezaštićeni elementi noseće čelične konstrukcije bili u opasnosti od kraha konstrukcije u slučaju eventualnog požara. I tako se desilo ono što je Mis želeo da izbegne po svaku cenu – noseća konstrukcija od čelika je u potpunosti pokrivena betonom i skrivena od očiju javnosti. Ovo je uticalo na njega da koristi nenoseće I-grede koje bi sugerisale noseću strukturu. Grede su vidljive u eksterijeru, protežu se vertikalno i okviruju ogromne prozorske površine. Ovaj način gradnje – korišćenje jezgra od armiranog betona za prenos opterećenja sa većih nenosećih elemenata je posle Sigram zgrade postao uobičajena praksa u izgradnji američkih nebodera.

Mis je verovao da je „manje više“ i da je „Bog u detaljima“. Obe ove krilatice su oslikane u Sigram zgradi. Razbacujući se staklom i metalom i izbegavajući tradicionalne materijale – kamen i ciglu – korišćene u dekorativnim fasadama prethodnih decenija, Sigram zgrada uvodi nas u novu eru jednostavnih, elegantnih nebodera – objekata koji slave svoju noseću strukturu i minimalističku geometriju izbegavajući da ih kamufliraju nepotrebnom dekoracijom i detaljima.

Seagram Building, www.artwave.it
Seagram Building, www.artwave.it

* Do završetka izgradnje 1958. godine iskorišćeno je 1500 tona bronze i utrošeno 41 milion američkih dolara što je Sigram zgradu učinilo najskupljim projektom toga vremena.*

Troškovi su bili veliki zahvaljujući upotrebi visoko kvalitetnih materijala i luksuznom opremanju enterijera materijalima kao što je bronza, granit i mermer.

Iznad luksuznog lobija na prizemnom nivou nalaze se spratovi sa kancelarijama sa fleksibilnim osnovama i osvetljeni pomoću svetlosnih panela u tavanici. Unutrašnji prostor ima dovoljno prirodnog osvetljenja zahvaljujući velikim staklenim površinama i površinama od topaza koje čine zidove eksterijera objekta. Siva topaz stakla su namenjena zaštiti od preterane insolacije i viška rezultirajuće toplote, iako na prozorima postoje i zastori čija funkcionalnost je relativno ograničena.

Jedan od zanimljivijih elemenata na Sigram zgradi su zastori za prozore. Kao što je bila praksa sa svim arhitektama internacionalnog stila, Mis je želeo da zgrada deluje ujednačeno. Jedan aspekt fasade koji se Misu nije nimalo sviđao bila je neujednačenost i ležeran izgled kada su zastori bili u upotrebi. Bilo je neizbežno da će ljudi, koristeći različite prozore, navući zastore do različitih visina. Ovo je činilo da zgrada deluje neorganizovano i neuredno u Misovim očima.

Arhitekura Seagram Building
Arhitekura Seagram Building

* Kako bi neorganizovanost fasade sveo na najmanju moguću meru, Mis je dizajnirao zastore koji su mogli da se koriste samo u tri položaja: potpuno otvoreni, do pola navučeni ili potpuno zatvoreni. *

Misov odgovor na projektovanje u Njujorku bio je jedan monumentalan potez udaljavanja objekta od glavnih saobraćajnih i pešačkih tokova. Ovaj potez stvorio je veoma aktivan trg koji je kasnije postao prostor za ugledanje u Njujorku čak i u očima lokalnih vlasti i urbanista. Trg privlači posetioce sa svoje dve ogromne fontane koje su okružene prostorom za sedenje. Ovim potezom Mis se distancirao od urbane morfologije Nujorka, razvoja objekta na parceli i konvencionalne ekonomije prostora dizajna i izgradnje nebodera.

Trg je, takođe, stvorio uvod u sam lobi zgrade stvarajući vezu gradskog prostora sa enterijerom nebodera. Eksterijer se elegantno nastavlja u unutrašnji prostor lobija čija se bela tavanica proteže iznad ulaznih vrata na ovaj način dalje zamagljujući liniju između spoljašnjeg i unutrašnjeg prostora.

* Zgrada Sigram je postavila arhitektonske standarde i stil za nebodere u Njujorku u to vreme i ovaj trend je trajao nekoliko narednih decenija. Sam objekat izgleda kao jednostavna kutija od bronze odvojena od glavne saobraćajnice velikim otvorenim trgom sa granitnim popločanjem. *

SIGRAM
Foto: www.uncubemagazine.com, Ezra Stoller, 1958

Mis je želeo da kreira otvoren gradski prostor ispred zgrade uprkos tome što je ideja bila veoma luksuzna imajući u vidu cene zemljišta na Menhetnu. Ovaj trg ispred Sigram zgrade postao je veoma popularan prostor za okupljanje ljudi i nekoliko godina kasnije, 1961. godine, tadašnji gradonačelnik Njujorka je promenio zakon o zoniranju i ponudio subvencije svim investitorima kako bi promovisao stvaranje „javnih prostora u privatnom vlasništvu“ kakva je upravo trg ispred Sigram zgrade.

Sigram zgrada je, tako, karakterističnom upotrebom modernih i luksuznih materijala i karakterističnim odstupanjem od gradske mreže, postala prototip za buduće poslovne zgrade koje je Mis dizajnirao, ali i model za objekte koji su podignuti u njenom neposrednom okruženju. Danas, pola veka od kako je podignuta, ova zgrada izaziva divljenje mnogim posetilaca i predstavlja sjajan primer internacionalnog stila na arhitektonskom nebu Njujorka.

Autor: Irma Talović, d.i.a.