REHAU EcoPuls – Održivi prozorski profili

Kao svetska proizvodna kompanija REHAU ima posebnu odgovornost prema ljudima i životnoj sredini. Odgovorno koriste sirovine, a korišćenje materijala posmatraju u odnosu na ceo životni ciklus nekog proizvoda. Izrada koncepata reciklaže strateški cilj REHAU-a.

prozorski profili
Održivi prozorski profili

Do 2020.g. investiraće preko 65 miliona Evra u kompanijska i ekstrerna postrojenja za reciklažu, i proizvodnju održivih sistema prozorskih profila, koji doprinose očuvanju resursa. REHAU cilj: značajno uvećanje udela reciklata sa današnjih 25 % na i do 50 % do 2020.g. u evropskim fabrikama. Upotrebom reciklata u jezgru prozorskih profila slede ideju održive proizvodnje.

Time već danas postižu smanjenje CO2-emisije, i do 97.000 tona godišnje. REHAU prozorski profil sa proizvodnom oznakom REHAU EcoPuls predstavljaju ovaj pozitivan ekološki pečat.

Zaokružen ciklus materijala

Od starih prozora i restlova profila proizvode se novi, inovativni i održivi prozorski sistemi, i to u doslednom kvalitetu kao kod REHAU prozora od nekorišćenog materijala. Materijal se sakuplja, prečišćava, usitnjava, sortira, delimično oplemenjuje i na kraju se kao takav koristi za proizvodnju novih prozorskih profila.

Nagrađena održivost: VinylPlus Product Label

Za našu ekološki svesnu proizvodnju, preduzete mere u oblasti reciklaže i naš održivi razvoj proizvoda, sertifikovani smo VinylPlus proizvodnom etiketom. Nabavka sirovina, prerada ali i reciklaža: duž čitavog lanca stvaranja vrednosti ispunjavamo različite, revidirane kriterijume za sertificiranje VinylPlus proizvodnom etiketom – prva etiketa koja se dodeljuje za održive PVC-prozore.  Sada mnogobrojna REHAU sistemska rešenja, SYNEGO, Brillant-Design, Euro-Design 70 itd. nose VinylPlus oznaku za održivost, kao dopunu postojećoj oznaci kvaliteta. Ali sertifikovan je i prozorski profil GENEO od RAU-FIPRO-materijala.

www.rehau.com

REHAU d.o.o.
Stražilovska 7, 11272 Dobanovci
T. +381 11 3770 301
F. +381 11 3770 319
E. beograd@rehau.com
W. www.rehau.rs
W. www.rehau.com