Primena PVC-a u stolariji: Najpopularniji materijal za izradu prozora sa životnim vekom i do 40 godina

Kada je stolarija u pitanju, prozori i vrata, PVC ubedljivo vodi primat kao odabrani materijal.

Šta je zapravo PVC, kako je nastao i čemu duguje takvu popularnost?

Oznaka PVC stoji za polivinil hlorid. U pitanju je moderan sintetički materijal, vrlo važan faktor široke familije polimera. PVC je zapravo sastavljen 57 posto od soli, i 43 posto od nafte. Ipak, čak i sa ovolikim udelom, polivinil hlorid je manje zavistan od nafte nego bilo koja druga termoplastika.

PVC predstavlja jednu od prvih plastika koja je komercijalno razvijena. Danas je u najširoj upotrebi, i dostupan je u širokom spektru oblika, a koristi se već preko 50 godina. U savremenom životu njegovoj primeni nema kraja, od upotrebnih svakodnevnih predmeta, do onih specijalne namene, pa sve do sastavnih delova naših domova, poslovnih prostora i objekata svih namena.

PVC je termoplastičan materijal što znači da može biti rastopljen iznova i iznova

PVC je termoplastičan materijal što znači da može biti rastopljen iznova i iznova. Kada se termoplastični materijal zagreje do određene temperature, iz čvrstog prelazi u tečno stanje, da bi hlađenjem ponovo dobio čvrsto agregatno stanje. Na taj način se može oblikovati u veliki broj različitih formi i oblika.

Postoji niz karakteristika koje su načinile PVC materijalom različitih namena i široke primene. PVC je materijal koji je čvrst a lagan. Otporan je na abraziju, poseduje odlične mehaničke čvrstoće i tvrdoće, zbog čega je upravo naišao na ogromnu primenu u građevinarstvu.

Takođe, lagan je za obrađivanje. Zahvaljujući svojstvima materijala, može se lagano oblikovati, seći, variti i spajati u različite oblike. Time je pogodan za izradu stolarije i profila svih vrsti i namena, oblika i dimenzija i njegovoj upotrebi nema kraja.

Stolarija i profili svih vrsti i namena

PVC spada u dugotrajne materijale jer je otporan na degradaciju, hemijsko truljenje, udarce, abraziju i koroziju. Zbog toga se čak 85% svetske proizvodnje PVC-a koristi upravo u građevinarstvu. Istraživanja su pokazala da čak više od 75% ukupno proizvedenih PVC cevi ima vek trajanja duži od 40 godina, a potencijal korišćenja i do 100 godina. To je znatno više od skoro svih ostalih materijala.

Za primenu u stolariji, statistika govori da više od 60% ukupno proizvedenih profila ima vek trajanja duži od 40 godina, što je prilično visoka cifra za primenjeni životni vek.

Pored dugotrajnosti, lakoća oblikovanja materijala kao i ostale fizičke karakteristike obezbeđuju dizajnerima i arhitektama visok nivo slobode u rukovanju PVC-om, a time i mogućnost odgovora na sve zahteve korisnika.

U doba sve veće ekološke osvešćenosti, mnogi proizvođači skreću pažnju na to da se malo energije potroši tokom proizvodnje ovog materijala, kao i kod proizvodnje finalnog proizvoda, što ga u neku ruku čini ekološkim. Kao termoplastičan materijal može se reciklirati, a kao deo mešavine može biti korišćen i za druge reciklirane proizvode. Treba znati i da je stolarija sa akrilnim bojama potpuno reciklirajuća.

PVC je takođe i vatrootporan materijal, odnosno teško zapaljiv

PVC je takođe i vatrootporan materijal, odnosno teško zapaljiv. Prestaje sa gorenjem kada je uklonjen izvor vatre, što je još jedna stavka zbog koje je izuzetno koristan u građevinartsvu, pa tako i u izradi stolarije.

Biranje stolarije je važan proces u životu svake kuće i života koji se u njoj odvija. Provereni proizvođači često garantuju i kvalitet, što je izuzetno bitno u pravilnom odabiru. Razlika u proizvodu različitih proizvođača može biti i u tome što PVC stolarija u svom sastavu ima i drugačije aditive, koji se dodaju radi zadržavanja elastičnosti odnosno čvrstoće pri ekstremnim temperaturama.

Svaki proizvođač ima svoju formulu i od toga zavisi i dalje ponašanje ugrađene stolarije. Lošiji proizvodi po pravilu imaju neadekvatnu kombinacju aditiva i osnovne sirovine, i zato dolazi do krivljenja prozora i vrata, nemogućnosti otvaranja i jednostavno kratkog veka PVC stolarije itd.

Svaki proizvođač ima svoju formulu i od toga zavisi i dalje ponašanje ugrađene stolarije

Nakon odabira proizvođača, bira se broj komora profila koji zavisi od prostorije gde se ugrađuje stolarija i namene prostorije. Komora je prazan vazdušni prostor koji se nalazi unutar profila i služi kao termoizolator. Primera radi, trokomorni profili imaju dva pregradna zida unutar profila i tri vazdušne komore. Načelno, profil sa većim brojem komora ima i bolje termoizolacione karakteristike. Iako su dugo u primeni bili trokomorni profili, danas se ide na minimum od četiri komore.

Za stambene uslove se obična bira stolarija sa više komora. Primera radi, profil koji se sastoji od šest komora ima najmanji koeficijent termopropustljivosti. Manje komora se namenjuje prostorima koji se manje koriste, odnosno kraće se u njima boravi. Petokomorni profili imaju nešto veći koeficijent propustljivosti, mada neznatno.

Preporučuju se kod velikih staklenih površina, u kombinaciji sa nisko – emisionim staklima. Trokomorni profil se uglavnom koristi za klizne sisteme, i prostorije u kojima se kraće boravi.

Ipak, termopropustljivost profila gleda se ne samo u zavisnosti od broja komora, već i svih ostalih faktora, kao što su debljina zidova i dimenzije samih komora. Često je i termoizolaciona razlika između susednih brojeva zapravo komora nezamerljiva.

Najbolji način za dobar odabir je gledati sertifikat o toplotnoj izolaciji i porediti njih, a ne sam broj komoraTreba obratiti pažnju i na debljinu samog profila, koja se meri se od spoljašnje strane prema unutrašnjoj, ili obrnuto, i zavisi i od broja komora. Svaki broj mora da zadovolji određen minimum dimenzija.

PVC stolarija je dobar izbor pri uštedi energije i najčešći slučaj je da se u starijim zgradama dotrajali, uglavnom drveni prozori, menjaju savremenim PVC-om. Razlika je uglavnom odmah osetna. Prozori koji ne dihtuju, odnosno koji nisu dobro izolovani, čine jako bitan faktor u sveukupnom protoku energije i njenoj uštedi. U tome važan faktor čini staklno, ali i sam prozorski profil, gde se PVC odlično pokazao u primeni.

PVC spada u dugotrajne materijale jer je otporan na degradaciju, hemijsko truljenje, udarce, abraziju i koroziju

PVC stolarija nisu samo prozori, već i vrata. Ulazna vrata su takođe veoma važna u kvalitetnom životu doma. Kao i prozori, vrata treba da odgovore na niz faktora, a to je dug vek trajanja, dobra zvučna izolacija i zaštita od neželjenih ulazaka, odnosno provala.

Iako se prozori uglavnom izrađuju u beloj boji, PVC vrata mogu biti bela, ali i u spektru drugih boja i tekstura koje imitiraju prirodne materijale i ulepšavaju ulazak u dom ili objekte drugih namena.