Poskupljenje građevinskog materijala u Srbiji

Globalna kriza izazvana pandemijom virusa Covid 19 dovela je do nestašice i poskupljenja građevinskog materijala koja se kao ovakva ne pamti još od kriznih devedesetih godina.

Razgovarali smo sa čelnim ljudima iz privatnog sektora o ovoj temi – koliko ovaj porast cena utiče na poslovanje u Srbiji pitali smo Milicu Zemunac, menadžera prodaje u kompaniji Rollo Planet.

Porast cena građevinskog materijala svakako je višestruko imao uticaj na aktivnosti, organizaciju i celokupno poslovanje naše kompanije. S obzirom na to da su svi naši proizvodi izvorno poskupeli, bez obzira na vrstu, bilo je potrebno brzo prilagođavanje, kao i organizacione promene.

Situacija na tržištu je još uvek nestabilna po pitanju raspoloživosti i cena repromaterijala, a samim tim i naš nastup prema krajnjim kupcima mora da bude obazriv, a u cilju da niko ne bude oštećen. Stoga smo bili primorani da skratimo rokove važnosti ponuda, kao i da upozorimo kupce na situaciju, kako bi eventualno odluku o kupovini doneli ranije, a samim tim izbegli situaciju da isti proizvod plate više, isključivo zbog odlaganja radova.

rolloplanet logo

PR ROLLO PLANET
Venizelisova 10, 21000 Novi Sad
Tel. +381 60 36 35 605

Futoška 63, 21000 Novi Sad
Tel. +381 60 36 35 000
Tel. +381 60 36 35 011

Poslovnica Beograd
Takovska 36, 11000 Beograd
Tel. +381 60 36 35 015

www.rolloplanet.rs
rolloplanet.bgd@gmail.com