Poseta srednje škole Kampani ELVIAL objektima

Srednja škola Kampani je u okviru obrazovne posete posetila Elvial-ove objekte.

Kao deo kursa profesionalne orijentacije, 29 učenika trećeg razreda, uz pratnju svojih nastavnika, bili su gosti u ELVIAL-ovim objektima. Poseta je deo višedimenzionalnog ESG programa kompanije sa obrazovnom zajednicom, kao i podrška široj lokalnoj zajednici.

Poseta kompanije Elvial od strane učenika trećeg razreda
foto: Elvial

Učenici su informisani o kompaniji i svim sigurnosnim merama koje treba primeniti u proizvodnji aluminijumskih sistema i, konkretno, o kompaniji ELVIAL, kao i o mogućnostima zapošljavanja u kompaniji i svim kvalifikacijama potrebnim za uspešnu profesionalnu karijeru od strane Odeljenja za ljudske resurse.

Nakon toga, dobili su obilazak modernih pogona fabrike kroz ceo proizvodni proces, izradu alata, ekstruziju, tretman površina i robotske skladišta.

Svesna važnosti obrazovanja i obuke u stvarnom industrijskom okruženju kako profesionalno, tako i lično, ELVIAL održava dugoročna partnerstva sa svim obrazovnim institucijama u zemlji. Na taj način, nastoji da stvori budućnost sa perspektivama i nadama za novu generaciju, investirajući u mlade ljude i podržavajući njihovu viziju.

www.elvial-i2.eu

www.elvial.com