Poreska uprava odlaže plaćanje akontacije poreza

Jedna od mera Vlade Srbije za pomoć privredi usled Korona virusa je i to da Poreska uprava odlože plaćanje akontacije poreza 4. maja. Naime, biće odloženo plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica i akontacije poreza i doprinosa na prihod od samostalne delatnosti za one privredne subjekte koji su se opredelili i ispunjavaju uslove za korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja.

Poreska uprava će po završetku ovog meseca, a nakon podnošenja poreskih prijava za zaposlene, kao i automatskim putem za poreske obveznike koji nemaju zaposlene radnike, napraviti spisak firmi koje će biti proverene da li ispunjavaju uslove za korišćenje pogodnosti.

Iako su akontacije za mart proknjižene na kartici poreskih obveznika, odlaganje njihove dospelosti će biti evidentirano u poreskom računovodstvu 4. maja.

Takođe, akontacija poreza na prihode od samostalne delatnosti za mart, april i maj, odlaže se do predaje konačne poreske prijave za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti za 2020. godinu.

Poreska uprava obaveštava da je Uredbom o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru, između ostalog, propisano odlaganje plaćanje određenih javnih prihoda koji dospevaju za plaćanje u periodu od 1. aprila do 30. juna, dok je u nekim slučajevima to do 31. jula 2020. godine.

Izvor: Tanjug