Najbolje rešenje za kompleksne fasadne sisteme

Do danas, WICONA ima preko 60 godina iskustva, znanja i stručnosti u dizajniranju aluminijumskih rešenja za visoko efikasne zgrade, uglavnom staklene fasade,
stolariju i sisteme za zaštitu od sunca.

Poznata po svojoj nepopustljivosti i pionirskim talentima, WICONA nudi aluminijumske fasadne zidove i rešenja za stolariju sa inovativnom tehnologijom, čiji je cilj da premaši tržišne standarde i bude referenca među profesionalcima.

Pored napredne tehnologije, WICONA koristi jedinstveni razvojni koncept za optimizaciju i osiguravanje proizvodnog procesa svojih građevinskih sistema. Kao rezultat, smanjuju se proizvodni troškovi, povećavaju se pouzdanost i fleksibilnost proizvoda, zalihe se minimalizuju, alati se standardizuju, protok informacija i obuka timova se poboljšavaju i na kraju je proizvodnja brža uz bolju kontrolu.

Snaga WICONA-e leži u čvrstoj saradnji koju je kompanija postepeno gradila sa svojim partnerima. Delimo zajedničku kulturu, zasnovanu na istim vrednostima: posvećenost, ponosni na dobro urađen posao i dobar ukus za tehničke izazove.

Svaka kompanija u sektoru aluminijumske stolarije ima svoju strategiju. Neki se fokusiraju na estetiku i dizajn, drugi na uslugu koja se pruža klijentima ili troškove. WICONA ima potpuno drugačiji prioritet: isporučiti najbolje rešenje za kompleksne fasadne sisteme, stolariju velikih dimenzija i konfiguracije koje prevazilaze tehnološke izazove, istovremeno osiguravajući krajnje performanse.

Ova specifičnost se oslanja na vrlo blisku saradnju kolega: projekti u kojima sarađujemo obično zahtevaju određeni nivo preuzimanja rizika, zbog čega je neophodno da partneri implicitno veruju jedni drugima. Radimo širom sveta sa najboljim proizvođačima i monterima aluminijumske stolarije. Delimo istu strast prema ovom radu, iste visokokvalitetne zahteve do detalja i isti stav kada se suočavamo sa najsmelijim tehničkim izazovima. Kada među partnerima postoji poverenje i razumevanje, zajedno možemo garantovati vrhunski rezultat.

WICONA – Inovacije

Inovacije WICONA sistema od osnivanja kompanije 1948 – 180 patenata od kojih je 46 još uvek aktuelno.

10 TEHNOLOŠKIH INOVACIJA WICONA SISTEMA

  • 1957 Prvi profili sa prekinutim termičim mostom
  • 1991 Tehničko odobrenje za strukturalno ostakljenu fasadu
  • 1991 Prozor sa skrivenim krilom
  • 1999 Klizni sistem sa skrivenom drenažom
  • 2001 (DPS) Direktno pozicioniranje hardvera
  • 2001 Prvi prozor sa ručicom bez rozete
  • 2009 Prva inteligentna fasada sa integrisanim HVAC tehnologijom i tehologijom zamračenja (TE motion)
  • 2013 Closed Cavity Façade (CCF)
  • 2014 Termički most od recikliranog poliamida
  • 2018 Lansiranje skrivene ručice

WICONA logo

WICONA
Nenad Vidovic Sales Representative
GTC 19 Avenue, Vladimira Popovića 38-40, 11070 Beograd
M. +381 66 88 44 22 8
F. +381 11 44 ​​04 65 4
nenad.vidovic@hydro.com
www.wicona.com