Mala abeceda HI-TECH staklarstva: NA SLOVO…NA SLOVO…R – Rezanje laminiranog stakla

Moderne zgrade se ne mogu više zamisliti bez ograda, parapeta, pregradnih zidova ili nadstrešnica od laminiranog stakla, koje pored bezbednosnog faktora, može imati i estetsku ulogu ukoliko se radi u boji ili sa dekorativnim insertima, polikarbonatima, PET štampom i slično.

ESTE TEAM d.o.o., obrada stakla
ESTE TEAM d.o.o., obrada stakla

Laminirano staklo je vrsta sigurnosnog stakla koje se ne raspada pri lomljenju. Zajedno ga drži folija (PVB ili EVA) koja posebnim procesima, u vakuumu i na temperaturama do 135 stepeni C ili u uslovima nadpritiska spaja dva ili više slojeva stakla. Čak i kada dođe do loma stakla koje čini sendvič, folija sve drži zajedno, onemogućavajući pucanje stakla u velike oštre komade, što bi objekat činilo nebezbednim.

Laminirano staklo se, kao i monolitno, može rezati ručno, pri čemu se prvo napravi površinski rez na jednoj strani i otvori laganim ručnim pritiskom, zatim se staklo okreće i napravi se rez na drugoj strani, koja se zatim takođe otvori, nakon čega se staklo i dalje ne može razdvojiti jer ga drži folija. Folija se zagreva po potrebi i reže skalpelom i time je proces završen. Ponekad se koristi opasna praksa sipanja lako isparljive tečnosti između dva sloja stakla koja se zatim pali i na taj način se topi folija kako bi se izrezano staklo moglo odvojiti.

Laminirano staklo se može rezati i na automatskim stolovima za rezanje monolitnog stakla, pomoću tzv. duple nule, okretanjem stakla i obradom obe strane a zatim manuelnim rezanjem folije i odvajanjem.

Naravno, što je staklo deblje, to postaje teže. Osim toga, u novije vreme se sve više traže i krivolinijski rezovi, što se može postići samo uz upotrebu automatizovanih reznih stolova i linija za laminirano staklo. Ova oprema smanjuje škart, ubrzava proces rezanja, smanjuje troškove rada, povećava kvalitet međuproizvoda, omogućava upravljanje magacinom, obeležavanje bar-kodom itd… Samim tim se štedi vreme i redukuje habanje alata pri obradi u sledećim fazama, pogotovo pri brušenju nakon koga se dobija gotov proizvod.

Bez obzira da li laminirano staklo proizvodite sami ili kupujete gotovo od velikih proizvodjaca stakla, za finalni proizvod je potrebna kvalitetna oprema za rezanje. Hvala bogovima visoke tehnologije na modernim načinima rezanja laminiranog stakla!

Italijanska kompanija INTERMAC, deo grupacije BIESSE, koja od 1969. proizvodi mašine i sisteme za obradu drveta, stakla, kamena i metala, jedan je od svetskih lidera u proizvodnji opreme za rezanje laminiranog stakla.

GENIUS LM SERIJA – rezni stolovi za srednji nivo produktivnosti – Tehnologija u službi funkcionalnosti

Ovaj model je projektovan za staklarska preduzeća čiji je cilj automatizacija rezanja laminiranog stakla, uz jednostavnu primenu i intuitivni pristup programiranju reznih lista. Postiže se produktivnost do 300 kvm po smeni.

ESTE TEAM d.o.o., obrada stakla
ESTE TEAM d.o.o., obrada stakla

Nova serija reznih stolova za laminirano staklo Genius LM je razvijena da olakša rukovanje tablama stakla tokom obrade kao i pomeranje osa čime se postiže povećanje produktivnosti. Most za rezanje je tako projektovan da omogući lak pristup operatera radnoj zoni. Kruta struktura pokretnih delova stola omogućava rezanje svih debljina laminiranog stakla od 3.3.1 do 12.12.4 (opciono).

Maksimalna ergonomska svojstva i lakoća upotrebe postižu se i zahvaljujući kaiševima na reznom modulu kao i specijalno projektovanom softveru.

Faze rezanja laminiranog stakla na automatskom stolu INTERMAC:

Rezanje.

GENIUS LM je opremljen fotoćelijama za detektovanje početka i kraja table
da bi se mogli obični kao i dijagonalni rezovi.
Rezanje se vrši glavom visoke osetljivosti koja je montirana na kolica koja pokreću brushless motori.

Lomljenje donje table stakla.

Vrši se točkićem na pneumatski pogon, koji je postavljen direktno na gornja kolica za rezanje.

Lomljenje gornje table stakla.

Letva za lom ima dva položaja koji se definišu softverskim putem u zavisnosti od debljine stakla.
Lomljenje gornje table stakla se vrši automatski. Na površini letve je ucrtana crvena linija koja služi kao referentna linija pri dijagonalnim rezovima.

Zagrevanje plastičnog filma.

Infracrvena lampa zagreva plastični film bez pregrejavanja stakla. U isto vreme, gornji deo rezne grede fiksira i gura staklo. Letva sa vakuumskim stopama sa donje strane stakla vuče i omogućava odvajanje izrezanih komada stakla.

Rezanje folije.

Nožić je postavljen na donja kolica za rezanje i daje maksimalan kvalitet izrezane ivice.

Sve zvuči tako jednostavno. Ali setite se samo u ovom tekstu ranije opisanih procedura za rezanje laminirnih stakala bez upotrebe vrhunske tehnologije – nebo i zemlja, zar ne?!

GENIUS LM-A SERIJA – potpuno automatizovani rezni stolovi produktivnosti preko 400 kvm u jednoj smeni, redukovanih dimenzija jer je danas ušteda prostora veoma važna u svakoj fabrici.

Rezni stolovi se proizvode u dimenzijama 3700, 4600 i 6000mm, što su ujedno i maksimalne dimenzije reza.

INTERMAC-ovu oprema za rezanje laminiranog stakla odlikuje više patenata i inovacija koje čekaju priznavanje ovog statusa:

Patentirani vertikalni bafer (opcija na reznim linijama INTERMAC) “Vertikalni bafer” – dobar izraz bi možda bio “međuspremnik” (Intermacov patent) predstavlja uređaj za podizanje table laminiranog stakla tako da izrezani ostatak može da se zarotira i smesti ispod drugog dela table kada se radi rezanje po “Y” osi. Ovaj patent takođe omogućava optimizaciju radnog prostora koji je, kao što smo već napomenuli, ključni faktor u staklarstvu, ali bez ugrožavanja produktivnosti.

Uređaj za brušenje low-e filma BCR (Brush Coating Removal) (opcija) je prijavljeni patent.
Mehanički uređaj za uklanjanje low-e filma podesivom metalnom četkom sa kompenzacijom habanja. Prečnik četke 20 mm

Prijavljeni patent – Rotacija ostatka table nakon prvog reza (opcija)
Automatska rotacija ostatka table stakla za izvođenje rezova po Y osi.
Nakon rotacije ostatak table se već nalazi u poziciji za prvi rez po Y osi.

Prijavljeni patent – Krivolinijsko rezanje (opcija)
Ovo rešenje omogućava automatsko izvođenje krivolinijskih i dijagonalnih rezova na oba stakla istovremeno pomoću softverske optimizacije.
Dimenzije zakrivljenih stakala se čak izjednačavaju sa maksimalnim obradivim dimenzijama: 6000 x 3000 mm

Prijavljeni patent:
Na Genius LM-A seriji
Krivolinijski lom stakla
Apsolutna inovacija – automatizovani lom i otvaranje krivolinijskih laminiranih stakala

Minimizacija škarta se postiže odabirom opcije koja omogućava automatizovano rezanje i lom koji su praćeni ručnim otvaranjem stakla i pri tome je minimalni ostatak samo 20 mm! Ovo je važna opcija na INTERMAC reznim stolovima za laminirano staklo.

SLEDI: NA SLOVO, NA SLOVO… B – Oprema za brušenje stakla

ESTE TEAM d.o.o.

ESTE TEAM d.o.o.
Džona Kenedija 20
11070 Novi Beograd, Srbija
T. +381 11 2601 774
T. +381 11 3196 764
M. +381 63 340 396
E. office@esteteam.net
W. www.esteteam.net