PVC Stolarija Kako se boji PVC stolarija?

Kako se boji PVC stolarija?

REHAU KALEIDO VISION dizajn

Istraživanja na tržištu su pokazala da su korisnici veoma zadovoljni karakteristikama PVC fasadnih prozora. Neki bi želeli promenu boje, i to je razlog zašto se proizvode profili i u drugim bojama. Prilikom izbora boje treba voditi računa na kojoj destinaciji se ugrađuju PVC fasadni prozori. Različite boje različito apsorbuju sunčevo zračenje. Usled toga može doći do značajnih temperaturnih promena po poprečnom preseku profila. To može biti značajan uzrok naprezanja.

– folijama

Iako se dugo mislilo da folije nisu dobro rešenje za bojenje PVC stolarije zbog straha da neće izdržati različite vremenske prilike i da će se veoma brzo oštetiti, iskusni proizvođači su našli rešenje. Pre svake upotrebe, folije se podvrgavaju različitim uslovima, vrše se ispitivanja i procene. Tek kada rezultati postignu zadovoljavajuće uslove i odličan kvalitet folija se postavlja na PVC profil, koji tada pruža dugoročnu garanciju odlične boje.

Folije se pre postavke prvo tretiraju lepkom, a potom se specijalnim postupkom, uz pomoć specijalizovanih mašina nanose na PVC profil. Folije se sastoje iz dva dela.

  • Prvi deo folije daje krajnji izgled profilu, koji može biti jednobojan ili sa odgovarajućom štampom.
  • Drugi ili površinski deo, čini folija koja štiti boju i dekor od UV zračenja i drugih spoljašnjih uticaja.

Upravo zahvaljujući ovoj inovativnoj tehnologiji, današnja PVC stolarija u boji je veoma otporna i trajna i kao takva estetski veoma poželjna.

– lakiranjem

Višeslojnim tretiranjem PVC profila odgovarajućim, visoko kvalitetnim lakovima sa primesama različitih mikročestica, dobija se kolorizovani profil visokog sjaja ili mat izgleda.

Autor teksta: Snežana Trtica Graovac, novinar