Euro falc stolarija nema čvorove ni pukotine za razliku od standardne

Drvo je poznato kao najbolji izolator među prirodnim materijalima, ali njegov učinak je slabiji u odnosu na PVC profile sa pet i više komora ili ALU profile sa termo prekidom. Uvidevši da samim tim praktično sem izgleda imaju malo toga da ponude u odnosu na konkurenciju, proizvođači drvene stolarije bili su prinuđeni da se ozbiljno pozabave pitanjem osavremenjavanja.

Tako je i osmišljena Euro falc tehnologija iliti tehnologija debljinskog nastavljanja, odnosno izrada prozora i vrata od troslojnih lameliranih elemenata, prethodno lepljenih, presovanih i termički isušenih do 12% vlažnosti. Ovaj princip najpre prevazilazi osnovnu mehaničku manjkavost drveta, a to su dimenzione promene uzrokovane skupljanjem i širenjem drvne mase pod uticajem vremenskih uslova – sunca, kiše i snega.

* Pomoću debljinskog nastavljanja postiže se balans utezanja i bubrenja, čime se, u sadejstvu sa termičkom obradom, doprinosi većoj stabilnosti finalnog proizvoda, a jedan vrlo važan estetski detalj je to da Euro falc stolarija za razliku od standardne nema čvorove ni pukotine.

drveni prozori
Savremeni drveni prozori i balkonska vrata u potpunosti prate inovacije konkurentskih proizvoda

U ponudi su rešenja za fasadne otvore koja mogu imati od jednog do četiri krila, koncipirana kao fiksni, okretno-nagibni, otklopni ili klizno-otklopni elementi, uz preporuku da širina jednokrilnog prozora ne prelazi 120 cm, a dvokrilnog 160 cm. Ovakvi, savremeni drveni prozori i balkonska vrata u potpunosti prate inovacije konkurentskih proizvoda – imaju izo staklo paket sa dvostrukim ili trostrukim ostakljenjem u svim raspoloživim kombinacijama vrsta stakla (float, niskoemisiono, stopsol, pamplex) i punjenja međuprostora (vazduh, argon, kripton).

Za njih je karakterističan sistem oznaka sa brojnom vrednošću koja govori o širini krila i štoka na poprečnom preseku izraženoj u milimetrima. Dve najčešće opcije su Euro falc 68 i Euro falc 92, od kojih je prva sa dvostrukim a druga sa trostrukim staklom, mada se u Evropi sve češće ugrađuje nešto širi dvostruki Euro falc 78 i nešto uži trostruki Euro 90.

drvena vrata
Drvo je poznato kao najbolji izolator među prirodnim materijalima

Naravno, pored profila i stakla tu su i sve ostale komponente koje doprinose energetskoj efikasnosti, a to su EPDM zaptivke u profilu, dve dihtung gume na štoku i opcionalna treća na krilu. Vrlo koristan i praktičan dodatak svakako su spoljne okapnice od eloksiranog aluminijuma za zaštitu od produkata padavina: jedna sa prorezima za oticanje vode na donjoj horizontalnoj ivici štoka i još jedna koja se po porudžbini može montirati na krilu.

* Sa Euro falc proizvodima dobili smo pravi ugođaj drvene stolarije u svoj njenoj lepoti, a istovremeno prozore i vrata vrhunske energetske efikasnosti sa kojima se ne morate na silu opredeliti za PVC ili aluminijum.

Drveni prozor
Drveni prozor

Za razliku od podova koji se pretežno izrađuju od listopadnog drveća, savremena drvena stolarija pravi se gotovo isključivo od četinara – jedini predstavnik listopadnog drveća je hrast zbog najveće termostabilnosti (minimalnog širenja na toploti i skupljanja na hladnoći bez deformacija), temperaturne elastičnosti odnosno podnošenja naglih promena temperature, i najizraženije rezistentnosti na duge periode ekstremno visokih i ekstremno niskih temperatura bez mržnjenja, dok su kod četinara sva ta svojstva još izraženija. Treba istaći i da je njihova dodatna pogodnost fabrička površinska obrada, gde su svi premazi (impregnacija, glavna boja, osnovni i završni premaz) na bazi vode i samim tim ekološki neškodljivi.

Autor teksta: Jelena Mitrović, dipl. novinar