Energetska efikasnost- vetar kao proizvođač električne energije

Danas se energija vetra najviše koristi za proizvodnju električne energije. Takođe, spada i među najrazvijenije sisteme upotrebe obnovljivih izvora energije koji se sve više koriste. Energija vetra je ekonomski održiv sistem upotrebe resursa zbog niske cene izrade projekta, a visokog prirodnog potencijala.

Vetar je jedan od glavnih proizvođača prirodne električne energije
Vetar je jedan od glavnih proizvođača prirodne električne energije

Napravljena je razlika u energetskom sektoru vetra kopnenih, okeanski i malih turbina na vetar. Kopnena energija vetra će biti od velikog značaja za stabilnost sistema. Ali i okeanska energija ima sve veću ulogu i moći će da iznese osnovno snadbevanje energijom, a sve to zbog konstante brzine vetra na okeanu/moru.

Najrazvijenije firme za upotrebu energije vetra danas se nalaze na području Nemačke. Raspon usluga koje nudi Nemačka obuhvataju istraživanje i proizvodnju svih vrsta sistema, razvoj projekta kao i održavanje i operativno upravljanje vetroelektranama.

Izvor: zelenaenergija.pks.rs